Vizsgán, illetve  versenyen minden gyakorlat alapállással kezdődik és fejeződik be. A bírálatban két szakaszként   kerül értékelésre a teljes  gyakorlat. Lásd  a pózos gyakorlatoknál >>>>pl.

Menet közben fektetés behívással
1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, fektetés végrehajtása pontok 50%-a
2. rész: Behívás, elé ülés és befejező alapállás pontok 50%-a

Az alapállás felvételekor az ültetésre egy vezényszó kiadása megengedett. Az egyes gyakorlatok végrehajtásának menete is pontosan le van írva.

Pórázon vezetés gyakorlat össz. 25 pont

a) vezényszó: „lábhoz”

b) végrehajtás: A kutyavezető pórázon lévő kutyájával odamegy a teljesítmény bíróhoz és alapállásban jelentkezik. Az alapállástól kezdve a kutya vezető „lábhoz” vezényszót mond, a Kutya jókedvűen követi őt. Lapockájával a kutyavezető bal oldalán, annak térdével egy vonalban. A póráz nem feszülhet meg.

Értékelési szempontok / Elől járás, oldalra eltávolodás, lemaradás, lassú vagy vontatott leülés, ismételt VSZ alkalmazása, testjelek, hibás alapállás, figyelmetlenség, hiányos munkakedv és motiváltság, vagy a K lehangolt és nyomott viselkedése a gyakorlat értékét a hiba súlyának megfelelően csökkenti.

Szóval térd és lapocka egy vonalban! Minden ettől eltérő pozíció hibaként kerül értékelésre!

A mindennapi életben nincs szükség ilyen “hibátlan” pozícióra, de mégsem árt, ha használjuk ezt a módszert, mert ezek fegyelmező és alárendelő gyakorlatok. Jó vezérfonal a rottweiler irányításához, út az engedelmes, jól nevelt kutya felé. A “test és a lélek edzése” csak hasznos lehet, mert a munkakutyák igénylik az ilyen foglalkozásokat. Sok évre megalapozzuk a jó viszonyunkat a kutyával, ha követelményeket is támasztunk, de ahhoz nekünk kell tanulni! Motiválást, jutalmazást, a helyes végrehajtást, a jó cselekvést elérni nem lehetetlen. 


Tematikus leírás egy oktatóanyagból

A vizsgán, illetve a versenyen minden gyakorlat alapállással kezdődik és fejeződik be. A szabályos, illetve hanyag testtartással, menetirányban, vagy a bal oldalunkon ferdén ülő, minket éberen figyelő, vagy éppen unottan nézelődő kutyával már olyan benyomást keltünk a bíróban és a közönségben, ami befolyásolja a bemutatott teljesítmény értékelését. Ezért fontos, hogy mennyire alaposan és milyen módszerrel alakítjuk ki az alapállást. A nyugodtan előttünk ülő, feszülten összpontosító tanítványunk várhatóan akkor se mozdul el, ha lassan, óvatosan a jobb oldalára fordulunk. Közben fejünket balra fordítva, fenntartjuk a szemkontrolt. Az elején ne várjunk sokáig a megerősítéssel. Azelőtt jutalmazzuk meg, mielőtt hibázna, elmozdulna a helyéről (javítás helyett megelőzés). A kutya eddig azt tanulta, hogy érdemes előttünk ülnie, mert jutalmat kap érte. Ezért nagy késztetést érez, hogy helyét elhagyva beüljön elénk.

Tipp

Használjunk tereptárgyat a kifordulás megakadályozására! Úgy ültessük le magunk elé a tanítványt, hogy szorosan a kutya bal oldala mellet legyen egy pad, vagy kerítés, akadály stb. Amikor a jobb oldala mellé fordulunk, ez kényszerítés nélkül akadályozza a kutyát a felénk fordulásban. Amennyiben óvintézkedéseink ellenére mégis felállna a helyéről, és elénk akarna ülni, a póráz segítségével már a felállást akadályozzuk meg. Mielőtt a jobb oldala mellé fordulnánk, a bal kézben tartott pórázt függőlegesen feszítsük meg. A tereptárgy és a feszes póráz együtt biztosan meggátolja a kutyát az elmozdulásban. Nem győzöm ismételni: kezdetben csak egész rövid ideig álljunk mellette. Ne terheljük túl, végig tartsuk meg a szem kontrolt, és a jutalom se maradjon el.

Tanács

Egyszerre csak egy dolgot tanítunk, tehát addig ne növeljük a láb mellett összpontosítással töltött időt, amíg nem biztos, hogy nyugodtan, de figyelmesen a helyén marad, amikor a jobb oldalára állunk (ez a gyakorlat egyben az ülve hagyás tanításának elkezdését is jelenti). Az új helyzet, az alapállás szokatlan a kutyának, ezért zavarában elnézegethet más irányba. Amikor újat tanul a kutya érdemes a többi tényezőn könnyíteni. Kicsit visszalépve a tanítás korábbi szakaszába, inkább csak hangjellel provokáljuk ki a szemkontrolt, mint pórázkezeléssel. Az indokolatlan mértékű kényszerítés idegessé teszi a kutyát, nem érzi magát kellemesen az új szituációban, pedig a későbbiek miatt fontos, hogy megkedvelje az alapállást. A jól teljesítő kutyát egyre nehezebb feltételek elé állítjuk. Fokozatosan meg kell tanulnia, hogy még akkor is a vezetője arcába nézzen, amikor körülötte mozgó, zajongó, zavaró emberek mozognak, vagy tárgyak „repkednek”.

Szinte hallom a kedves hallgatót

Ennyi oldalon elemeztük a követési gyakorlatokat, anélkül, hogy egy lépést tettünk volna. Mikor indulunk már el? Most. Amikor már viszonylag hosszabb időn át (legfeljebb 10-20 mp.) figyelmesen és lelkesen arcunkba nézve nyugodtan ül láb mellett a kutyánk. Az összpontosítás szintjét lemérhetjük a kutya testbeszédéből. Az erősen koncentráló kutya mereven a szemünkbe néz, a fülkagylók is előre fordulnak. Az igazán feszült figyelem közben a száját is becsukja. Ha ekkor indulunk el, könnyebb megőrizni a szemkontrolt. Eltér a kiképzők véleménye abban, melyik lábbal induljunk el. Egyik azt mondja azért ballal, mert ahogy a láb súrolja a kutya szőrét, abból megérzi, indulni kell. Az ezzel ellentétes álláspont szerint, jobbal, mert amikor a jobb láb kilép, a test még alig mozdul meg, viszont lát jelet ad az indulásra. Mindkét felfogás logikus, és nem kívánok állást foglalni. Az viszont megszívlelendő, hogy bármelyik lábat választjuk, onnantól kezdve mindig azzal induljunk.  Ennyit az alapállásról >>>forrás: Simó Gergely Engedelmességi gyakorlatok Korszerű etológiai ismeretek alkalmazása az engedelmességi gyakorlatok tanításában 2006.

Alapállás az őrző-védő gyakorlatban is

alapállás

A sok év alatt új technikák, praktikus kiegészítö eszközök  jelentek meg, érdemes elmerülni a témában. A mai trend megismerése ajánlott! Részlet a 2019-óta érvényben levő szabályzatból alább>>>

A KV az IGP-1, IBGH-1 és IBGH-2, IGP-EV, valamint IGP-ZTP szinten a pórázon lévő, IGP-2 és 3, valamint IBGH-3 szinten az őt szabadon követő K-jával a TB-hez megy, K-ját leülteti és bemutatkozik.

A TB engedélyére a KV minden vizsga szinten (kivéve BH, IBGH-1 és IBGH-2), az őt szabadon követő Kval kezdő alapállást vesz fel. A TB további utasítására a KV megkezdi a gyakorlatot. Egy pontos, nyugodt és figyelmes alapállásból kiindulva a KV által kiadott “lábhoz” VSZ-ra a K vezetőjét, figyelmesen, jókedvűen, egyenesen és gyorsan követi. A K lapockája mindig a KV bal oldalán, a KV térdével egy magasságba esik és a K ezt a pozíciót mindvégig megtartja. A K megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat kezdetekor a KV kutyájával 50 lépést halad előre anélkül, hogy megállna. Hátra fordulat után további 10-15 lépést tesz, majd a “lábhoz” VSZ kiadásával bemutatja a futó és a lassú lépés gyakorlatokat (mindegyik kb. 10-15 lépés). A lépésmód váltások között átmeneti tempó nem engedélyezett. A kezdő alapállás helye egyben a befejező alapállásé is. A csoportban a KV és kutyája egy személyt jobbról és egy személyt balról megkerül, valamint egyszer megáll a csoportban.

Értékelési szempontok / Elől járás, oldalra eltávolodás, lemaradás, lassú vagy vontatott leülés, ismételt VSZ alkalmazása, testjelek, hibás alapállás, figyelmetlenség, hiányos munkakedv és motiváltság, vagy a K lehangolt és nyomott viselkedése a gyakorlat értékét a hiba súlyának megfelelően csökkenti.

Két videó a mai tanítási technikáról


Alapállás