Kísérőkutya vizsga közlekedésbiztonsági résszel (BH)

Minden kutyatartó indulhat, akik igazolják, hogy a szakismereti vizsgát és egyidejűleg a TO-tagország kutyatartói jogosítvány megszerzéséhez szükséges szabályzat ismereti vizsgát már sikeresen letették, vagy ezen igazolással már rendelkeznek.

Bármilyen nagyságú és fajtájú kutya indulhat.

Az induláshoz szükséges korhatárt a TO határozza meg, de nem lehet kevesebb, mint 12 hónapos kor.

Azon kutyák, amelyek az „A” ágazatban („Kísérőkutya vizsga gyakorlópályán”) nem érik el a lehetséges pontok legalább 70%-át, nem vehetnek részt a „B” ágazatban („Vizsga forgalomban”).

A vizsga végén nem hirdetnek ponteredményt, hanem a TB csak a vizsga „eredményes”, vagy „eredménytelen” minősítését hirdeti ki.

A BH vizsga akkor lehet eredményes, ha a K az „A” ágazatban a lehetséges pontszámok legalább 70%-át elérte és a TB a „B” ágazat gyakorlatait „megfelelő”-re értékelte.

A TB számára megengedett, hogy a rendező kívánságára eredmény hirdetésként a résztvevők között sorrendet alakítson ki. A BH vizsga megléte e vizsgarendszer szerint elő követelménye a további vizsgáknak.

Ezen vizsga letétele – ismétlés esetén – nem határidőhöz kötött, de egy rendezvényen (2 napos vizsga) csak egyszer mutatható be. Minden vizsgaeredményt – annak sikerétől függetlenül – be kell vezetni a teljesítményfüzetbe.

 Vizsgaleírás

Lövés közömbösségi vizsgálatra nem kerül sor. A gyakorlatok végrehajtásainak követelményei a vizsga leírások általános részében leírtakon alapulnak.

 Általános rendelkezések

Alapvető követelmények

Összbenyomás

magabiztosság

jókedvű, motivált munkavégzés

koncentráció és figyelmesség

a csapat összhangja

Technikai helyesség

helyzet, pozíció

felvétel, kivitelezés

A teljesítménybírónak  az engedelmességi gyakorlatok megkezdése előtt a vizsgarendben  előírt eszközök meglétét és állapotát ellenőriznie kell. Az eszközöknek az IGP szabályzatban előírtaknak megfelelőnek kell lenni. Az engedelmességi ágazat minden gyakorlata alatt kiemelt figyelemmel kell értékelni a kutya viselkedését a kezdő alap állástól a gyakorlat befejezéséig.

Vezényszavak (VSZ)

Amennyiben a kutya harmadik kiadott vezényszó ellenére sem hajt végre egy gyakorlatot, akkor azt értékelés nélkül meg kell szakítani. A behívásnál a kutya neve használható a behívás vezényszava helyett. A K nevének használata más vezényszóval együtt azonban dupla vezényszónak minősül.

A kutya vezényszóra adott reakciója

A kutya vezető által kiadott vezényszóra a kutya a gyakorlatot jókedvűen hajtsa végre. Minden félelemre, vagy stresszre utaló magatartás a gyakorlat értékét csökkenti.

Vezényszó ismétlése:

Ha egy kutya a gyakorlatot 2. megismételt vezényszó után sem hajtja végre, akkor azt 0 pontra kell értékelni.

Ha egy kutya egy gyakorlat részt a 2. megismételt vezényszó után sem hajtja végre, akkor a gyakorlat értéke legfeljebb magas „hiányos” lehet.

Első megismételt vezényszó: „megfelelő” a rész gyakorlat

Második megismételt vezényszó: „hiányos” a rész gyakorlat

Pl. Egy 5 pontos részgyakorlatnál

Első megismételt vezényszó: „megfelelő” az 5 pontból 1,5 pont levonás

Második megismételt vezényszó: „hiányos” az 5 pontból 2,5 pont levonás

Ha egy kutya a gyakorlatban vezényszó nélkül hajt végre egy rész gyakorlatot, akkor azt „hiányos”-ra kell értékelni.

Jelentkezés

A   BH gyakorlatai előtt a kutyavezető kutyájával a teljesítmény bírónál jelentkezik, és üdvözli őt. A jelentkezés pórázon vezetett kutyával történik.

Gyakorlat kezdete és vége

A gyakorlat megkezdésére a TB ad utasítás. A továbbiakban, a fordulatokat, az ütemváltást és a meg állásokat a kutyavezető külön utasítás nélkül hajtja végre. Az előírt – kb. 3 másodperces – időintervallumot be kell tartani. Például az elé ülésből a gyakorlat végső alap állásának felvétele előtt, a kutya dicséretekor és az új gyakorlat megkezdése előtt. Amennyiben a kutyavezető egy gyakorlatot elfelejt, a TB felhívja a figyelmét, hogy a hiányzó gyakorlatot hajtsa végre. Nem történik pont levonás. Egy rész gyakorlat kihagyása a gyakorlat értékét csökkenti

Alapállás végrehajtása

Minden gyakorlat alapállás kezdődik és végződik. A kezdő alapállást minden gyakorlat előtt egyszer, az elindulás irányába (előre lépéssel) lehet felvenni. Alapállásban a Kutya a kutyavezető mellett egyenesen, figyelmesen ül úgy, hogy a vállízülete a kutyavezető bal térdével egyvonalban van. Alapállásban a kutyavezető nem állhat terpeszben és mindkét karját lazán a test mellett tartja.

Felvezető szakasz

Az alábbi gyakorlatoknál kell a felvezető szakaszt bemutatni úgy, hogy a kutyavezető legalább 10, legfeljebb 15 lépést tesz meg a gyakorlat vezény szavának elhangzása előtt.

Menet közben ültetés,

Mozgásból fektetés behívással,

El hozatal

Azoknál a gyakorlatoknál, amelyeknél vissza kell térni a kutyához, a KV a K-ja mellé beléphet elölről, vagy megkerülheti azt.

Behívás/elé ülés/lábhoz rendelés

Behívásnál a behívás vezényszava helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének összekapcsolása a behívás vezény szavával dupla vezényszó használatnak minősül. A kutya jókedvűen, célirányosan és közvetlenül (legrövidebb úton) kell, hogy a kutyavezető elé érkezzen, majd szorosan és egyenesen előtte leül. A kutya a lábhoz rendelés vezény szavára azonnal alapállást vesz fel. A kutya az alapállást a kutya vezetőt megkerülve, vagy szemből mellé fordulva is felveheti.

Dicséret

A dicséret minden végrehajtott gyakorlat után, kizárólag alapállásban engedélyezett. Amennyiben ez a következő gyakorlat alapállása is, a kb. 3 másodperces időintervallumot be kell tartani a következő gyakorlat megkezdése előtt.

Rontott testhelyzet

Minden technikai feladatnál (ültetés, fektetés, állítás) az egész gyakorlatot a további hibáktól függetlenül 50%-kal csökkenti a rontott testhelyzet. Megjegyzés: pl. IGP 1 szinten a K menet közben ültetés gyakorlatnál a K állva marad – 10 pontból 5 pont levonás, további hiba (figyelmetlenség, ellépés) az 5 pontból további pontlevonással jár.

 Pórázon vezetés, és szabadon követés

A kutya a kutyavezetőt az alapállásban egyszer kiadott „lábhoz” vezényszóra figyelmesen, örömmel és koncentráltan követi oly módon, hogy annak lapockája a KV bal térdével egy vonalban marad. A szabadon követést a lentebb lévő vázlat tartalmazza. A KV a kezdő alapállást legkésőbb addig kell felvennie, amíg a másik KV a “helyben maradás figyelem elvonással” gyakorlatnál alapállást felveszi.  A hátra fordulatokat a KV balra fordulva hajtja végre. A K forduláskor jobbra kanyarodva megkerülheti a KV-t, vagy annak térdével egyvonalban balra fordulva is végrehajthatja a gyakorlatot.

Lépésmódok

A futó- és lassú lépésnek szemmel láthatólag el kell különülnie a rendes lépéstől. A lépésmódok közötti tempóváltásoknak átmenet nélkül kell történniük. A második hátra fordulat után meg kell állni. A kutya vezényszó kiadása nélkül leül.

A mozgó csoporton való áthaladást pórázon követés közben kell bemutatni. A kutyavezető és kutyája egy személyt jobbról és egy személyt balról megkerül pl. 8-as alakzat és legalább egy alkalommal egy személy közelében megáll. A TB dönthet a gyakorlat megismételtetéséről. A TB utasítására a kutyavezető és a kutya elhagyják a csoportot és felveszik az alapállást. A kutya dicsérete csak a már felvett alapállásban engedélyezett. Az előírásszerű szabadon követés betartása az egyes gyakorlatok között is szükségszerű.

Értékelési szempontok

Elől járás, oldalra eltávolodás, lemaradás, lassú vagy vontatott leülés, ismételt VSZ alkalmazása, testjelek, hibás alapállás, figyelmetlenség, hiányos munkakedv és motiváltság, vagy a K lehangolt és nyomott viselkedése a gyakorlat értékét a hiba súlyának megfelelően csökkenti.

Menet közben ültetés
  1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, ültetés végrehajtása pontok 50%-az
  2. rész: Eltávolodás, majd a Kutya mellé való beállás és befejező alapállás pontok 50%-az

Kb. 10-15 lépés felvezető szakasz után a kutyavezető által kiadott Vezényszóra a kutyának menetiránynak megfelelően és azonnal le kell ülnie anélkül, hogy a Kutyavezető a lépés tempóját megváltoztatná, vagy hátra nézne. A kutyának nyugodtan, vezetőjét figyelmesen nézve ülve kell maradnia.

BH sajátosság:

a felvezető szakasz után a KV megállhat és – mielőtt a K-tól eltávolodna – adhat még egy  “ülj” vezényszót. Minden vizsga fokozatban a Kutyavezető 15 lépésnyi távolságra hagyja el kutyáját. A TB utasítására a KV ismét a K mellé állhat.

Értékelési szempontok

Lassú leülés, nyugtalan vagy figyelmetlen ülés, egyéb viselkedés hibák a súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya feláll, vagy lefekszik, a gyakorlat értékét további 5 ponttal kötelezően csökkenteni kell.

Menet közben fektetés behívással
  1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, fektetés végrehajtása pontok 50%-az
  2. rész: Behívás, elé ülés és befejező alapállás pontok 50%-az

A gyakorlat felvezető szakasza 10-15 normál lépésben történik. A fektetés vezény szavára a kutyának azonnal és egyenesen, a menetiránynak megfelelően le kell feküdnie anélkül, hogy a kutyavezető a mozgását megváltoztatná, vagy hátra nézne.

BH sajátosság:

A felvezető szakasz után a KV megállhat és – mielőtt a K-tól eltávolodna – adhat még egy “feküdj” vezényszót. (Az idő egységet – 3mp – figyelembe kell venni).

A kutyavezető tovább halad még 30 lépést, majd szembefordul a kutyával, amely ez idő alatt végig nyugodtan, a kutya vezetőt figyelve egy helyben fekszik.

A TB utasítására a kutyavezető kiadja a vezényszót (lehet a kutya neve is), melyre a kutyának azonnal, jókedvűen célratörően és közvetlenül a kutya vezetőhöz kell futnia, majd előtte szorosan és egyenesen le kell ülnie. A lábhoz rendelés vezény szavára a kutya rögtön felveszi az alapállást.

Értékelési szempontok

Lassú fekvés, nyugtalanság vagy figyelmetlenség fekvő helyzetben, nem céltudatos érkezés a kutyavezetőhöz a kutyavezető általi segítségnyújtás, mint pl.: terpeszállás, az egyéb viselkedési hibákkal együtt és súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya áll, vagy ül, a gyakorlat értékét további 50 százalékkal csökkenteni kell. Amennyiben a kutya a második megismételt vezényszóra sem jön, a gyakorlatot hiányosnak kell értékelni. (0 ponttal) Ez esetben a kutyát el lehet hozni és a vizsgát a következő gyakorlattal folytatni lehet.

Helyben maradás figyelem elvonással

Miközben az egyik K a pályán a gyakorlatokat hajtja végre, addig a másik K bemutatja a helyben maradás figyelem elvonással gyakorlatot. A K-nak a TB által kijelölt helyen alapállásból a KV fektetésre vonatkozó vezényszóra le kell feküdnie. A KV a vizsga szintnek megfelelően a TB utasítására a következő helyet foglalja el: BH vizsgaszinten legalább 30 lépésre eltávolodik és a K-nak látható módon megáll, a K-nak háttal.

A K-nak a KV behatása nélkül nyugodtan kell feküdnie, mialatt a másik K a pályán dolgozik.

Értékelési szempontok

Hibás alapállás, nyugtalan magatartás, a KV általi segítségnyújtás, túl korai felállás, álló, vagy ülő testhelyzet, a helyben maradási terület elhagyása a gyakorlat értékét a hibák súlyának függvényében csökkentik. Amennyiben a K a helyben maradás helyét 3 m-nél nagyobb távolságra elhagyja, úgy a pontok 50%-át le kell vonni, és a további hibák tükrében az alábbiak szerint lehetséges részértékelés:

Részértékelés akkor lehetséges, ha a másik K a harmadik gyakorlatot befejezte. Amennyiben a K az elhozáskor elindul a KV felé, legfeljebb 3 pontot lehet levonni.

Dicséret

Minden befejezett gyakorlat után a K-t meg lehet dicsérni. Ezt követően a KV – kb. 3 mp kivárás után  új alapállást vehet fel.

Vizsga forgalomban

Általános szabályok

A következő gyakorlatokat a kiképző pályán kívül, lakott területen belül, egy erre alkalmas környezetben kell bemutatni. A TB és a RV előre megbeszélik, hogy a közterületen lévő gyakorlatokat (úton, utcán, téren) hol és hogyan hajtsák végre. A nyilvános forgalom nem akadályozható.

A különlegessége miatt a vizsga e része jelentős időt igényel.

A követelményrendszert a vizsgázók nagyobb számára tekintettel sem lehet enyhíteni. Ezen vizsga egység gyakorlataiért nem jár pont. A forgalomban/közterületen folyó vizsga alatt végig figyelemmel kísért kutyáról kialakuló összbenyomás a mértékadó.

A következőkben leírt gyakorlatok ajánlások, melyeket a TB-nek hozzá kell igazítani a helyi viszonyokhoz. Kétséges esetben a TB jogosult a gyakorlatokat megismételtetni, illetve variálni.

 A vizsga lefolyása

A következő gyakorlatok minimális követelményt jelentenek, és a TO döntése alapján bővíthetők. 

Találkozás ember csoporttal

A TB utasítására a KV pórázon vezetett kutyájával a kijelölt útszakasz járdáján elindul. A TB megfelelő távolságból követi őket. A K vezetője bal oldalán, laza pórázon, jókedvűen úgy haladjon, hogy a lapockája a KV térdével egy vonalban legyen. A gyalogosokkal és kerékpárosokkal szemben a K legyen közömbös. Útközben a K előtt keresztben elfut egy járókelő (egy erre felkért segítő). A kutyára ez legyen hatástalan, maradjon közömbös. A KV és a K továbbhaladva egy legalább 6 főből álló laza csoporton haladjon át. Eközben a csoport egyik tagja megszólítja a KV-t és kézfogással üdvözli. A megszólításkor a KV utasítja a kutyát, hogy üljön, vagy feküdjön le. Mialatt a KV és a megszólító rövid ideig beszélgetnek, a kutyának a felvett helyzetben nyugodtan kell maradnia.

Találkozás kerékpárossal

A KV pórázon vezetett kutyájával elindul egy úton. Ezt követően egy kerékpáros hátulról elhalad mellettük, közben figyelmeztetésül megszólaltatja a kerékpár csengőjét. Eltávolodik, majd visszafordulva, a kerékpárcsengőt megszólaltatva, szemből is elhalad a páros K felőli oldalán. A pórázon vezetett K a kerékpárossal szemben legyen közömbös.

Találkozás gépjárművekkel

A KV pórázon vezetett kutyájával autók mellett halad el. Ezalatt az egyik járművet beindítják. Egy másik autónak pedig becsapják az ajtaját. Miközben a KV és a K tovább haladnak, egy autó megáll mellettük. A vezetője letekerve az ablakot felvilágosítást kér a KV-től.  A megszólításkor a KV utasítja a kutyát, hogy üljön, vagy feküdjön le. Az autókkal és a forgalom zajaival szemben a K maradjon közömbös és viselkedjen nyugodtan.

Találkozás kocogókkal, vagy görkorcsolyásokkal

A KV pórázon vezetett kutyájával elindul egy kevéssé forgalmas úton. Ezt követően legalább két kocogó hátulról megelőzi őket anélkül, hogy a tempójukat csökkentenék. Amint eltávolodtak újra kocogók érkeznek szemből és lassítás nélkül elfutnak a vizsgázók mellett. A kutyának nem kell láb mellett haladnia, de az előző, illetve szemből érkező futókat nem zaklathatja. A találkozáskor a K leültetése, vagy lefektetése megengedett. A kocogók helyett egy-két görkorcsolyás is megelőzheti a KV-t és a K-t, és ismét elhaladhat szemből a páros mellett.

 Találkozás más kutyákkal

Miközben egy másik KV a pórázán vezetett kutyájával megelőzi a vizsgázó KV-t és a K-t, illetve a páros mellett szemből elhalad, a vizsgázó kutyának közömbösnek kell maradnia. A KV többször megismételheti a „lábhoz” vezényszót, illetve a találkozáskor leültetheti, vagy lefektetheti kutyáját.

Rövid időre forgalmas helyen kikötött és magára hagyott K viselkedése.

Viselkedés más állatokkal szemben.

 A KV pórázon vezetett kutyájával a TB utasítására elindul egy forgalmas út járdáján. Rövid távolság megtétele után, szintén a TB ad utasítást a K kikötésére. Kerítéshez, falban levő karikához, vagy más erre alkalmas helyhez kötheti a kutyáját, majd eltávolodik a K számára nem látható helyre, üzletbe, kapualjba.

A K ülhet, állhat, vagy fekhet. A KV távollétében egy gyalogos (megbízott segítő), pórázon vezetett kutyájával oldalról kb. öt lépés távolságban elhalad a kikötött K előtt.

A magára hagyott K a KV távollétében maradjon nyugodt. A zavaró kutyát (nem használható kötekedő K) elhaladás közben nem támadhatja (a póráz rángatásával, tartós ugatással). A KV kutyáját a TB utasítására hozza el.

 Megjegyzés

A TB döntheti el, hogy az összes vizsgázóval végrehajtat egy gyakorlatot és utána a következőt, vagy egyesével végigmegy a vizsgázóval az összes feladaton.

 

IGP ELŐSZÓ