Engedelmes ágazat – azaz “B” gyakorlatok. Általános rendelkezések. Alapvető követelmények
      
      Összbenyomás
magabiztosság
jókedvű, motivált munkavégzés
koncentráció és figyelmesség
a csapat összhangja
 
Technikai helyesség
helyzet, pozíció
felvétel, kivitelezés
 
Eszközök 
 
A teljesítménybírónak  az engedelmességi gyakorlatok megkezdése előtt a vizsgarendben  előírt eszközök meglétét és állapotát ellenőriznie kell. Az eszközöknek az IGP szabályzatban előírtaknak megfelelőnek kell lenni. Az engedelmességi ágazat minden gyakorlata alatt kiemelt figyelemmel kell értékelni a kutya viselkedését a kezdő alap állástól a gyakorlat befejezéséig. (kék keretben a gyakorlatok, pirossal a változás) 
 
engedelmes ágazat gyakorlatai
 
Vezényszavak (VSZ)
Amennyiben a kutya harmadik kiadott vezényszó ellenére sem hajt végre egy gyakorlatot, akkor azt értékelés nélkül meg kell szakítani. A behívásnál a kutya neve használható a behívás vezényszava helyett. A K nevének használata más vezényszóval együtt azonban dupla vezényszónak minősül.
 
A kutya vezényszóra adott reakciója
 
A kutya vezető által kiadott vezényszóra a kutya a gyakorlatot jókedvűen hajtsa végre. Minden félelemre, vagy stresszre utaló magatartás a gyakorlat értékét csökkenti.
 
Vezényszó ismétlése
 
Ha egy kutya a gyakorlatot 2. megismételt vezényszó után sem hajtja végre, akkor azt 0 pontra kell értékelni.
Ha egy kutya egy gyakorlatrészt a 2. megismételt vezényszó után sem hajtja végre, akkor a gyakorlat értéke legfeljebb magas „hiányos” lehet. Első megismételt vezényszó: „megfelelő” a részgyakorlat. Második megismételt vezényszó: „hiányos” a részgyakorlat.
Pl. Egy 5 pontos részgyakorlatnál.
Első megismételt vezényszó: „megfelelő” az 5 pontból 1,5 pont levonás. Második megismételt vezényszó: „hiányos” az 5 pontból 2,5 pont levonás.Ha egy kutya a gyakorlatban vezényszó nélkül hajt végre egy részgyakorlatot, akkor azt „hiányos”-ra kell értékelni.
Jelentkezés.

A B ágazat gyakorlatai előtt a kutyavezető kutyájával a teljesítmény bírónál jelentkezik , és üdvözli őt. A jelentkezés pórázon vezetett kutyával történik.

Gyakorlat kezdete és vége
 
A gyakorlat megkezdésére a TB ad utasítás. A továbbiakban, a fordulatokat, az ütemváltást és a meg állásokat a kutyavezető külön utasítás nélkül hajtja végre. Az előírt – kb. 3 másodperces – időintervallumot be kell tartani. Például az elé ülésből a gyakorlat végső alapállásának felvétele előtt, az apportfa tartása-átadása során, a kutya dicséretekor és az új gyakorlat megkezdése előtt. Amennyiben a kutyavezető egy gyakorlatot elfelejt, a TB felhívja a figyelmét, hogy a hiányzó gyakorlatot hajtsa végre. Nem történik pont levonás. Egy részgyakorlat kihagyása a gyakorlat értékét csökkenti
 

Alapállás végrehajtása

 
Minden gyakorlat alapállás kezdődik és végződik. A kezdő alapállást minden gyakorlat előtt egyszer, az elindulás irányába (előre lépéssel) lehet felvenni.
 
Alapállásban a Kutya a kutyavezető mellett egyenesen, figyelmesen ül úgy, hogy a vállízülete a kutyavezető bal térdével egy vonalban van. Alapállásban a kutyavezető nem állhat terpeszben és mindkét karját lazán a test mellett tartja.
 
Felvezető szakasz
Az alábbi gyakorlatoknál kell a felvezető szakaszt bemutatni úgy, hogy a kutyavezető legalább 10, legfeljebb 15 lépést tesz meg a gyakorlat vezényszavának elhangzása előtt.
Menet közben ültetés,
Mozgásból fektetés behívással,
Előre küldés fektetéssel.
 
El hozatal
Azoknál a gyakorlatoknál, amelyeknél vissza kell térni a kutyához, a KV a K-ja mellé beléphet elölről, vagy megkerülheti azt.
 
Behívás/elé ülés/lábhoz rendelés
 
Behívásnál a behívás vezényszava helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének összekapcsolása a behívás vezényszavával dupla vezényszó használatnak minősül. A kutya jókedvűen, célirányosan és közvetlenül (legrövidebb úton) kell, hogy a kutyavezető elé érkezzen, majd szorosan és egyenesen előtte leül. A kutya a lábhoz rendelés vezényszavára azonnal alapállást vesz fel. A kutya az alapállást a kutyavezetőt megkerülve, vagy szemből mellé fordulva is felveheti.
 Dicséret
A dicséret minden végrehajtott gyakorlat után, kizárólag alapállásban engedélyezett. Amennyiben ez a következő gyakorlat alapállása is, a kb. 3 másodperces időintervallumot be kell tartani a következő gyakorlat megkezdése előtt.
 
Rontott testhelyzet
 
Minden technikai feladatnál (ültetés, fektetés, állítás) az egész gyakorlatot a további hibáktól függetlenül 50%-kal csökkenti a rontott testhelyzet.
Megjegyzés: pl. IGP 1 szinten a K menet közben ültetés gyakorlatnál a K állva marad – 10 pontból 5 pont levonás, további hiba (figyelmetlenség, ellépés) az 5 pontból további pontlevonással jár.
 

Apportfa átadása

Amennyiben a K az apportfát a harmadik vezényszóra sem adja át, akkor engedetlenség miatt kizárásra kerül.
 Apportfák
 
Apport gyakorlatoknál csak a RV által biztosított apportfák használhatók. Minden résztvevő ugyanazzal az apportfával dolgozik, amelynek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
– a fogó rész faanyagú,
– előírt súlyú,
– a fogórész és a talaj közötti távolság legalább 4 cm.
eszköz apport
 

Akadály

Az akadály méretei a következők: magasság: 100 cm, szélesség: 150 cm. Az akadályt „lengőakadály” formájában kell kivitelezni (lásd a vázlatot). Az alsó rész szilárdan álló, a talajtól legfeljebb 79 cm magasságig. A felső rész 20 cm, mozgatható legyen. Ez az akadály kvalifikációs versenyeken és bajnokságokon alkalmazásra kerül e vizsgarend hatályba lépésétől kezdve. Helyi szervezeti vizsgákon 3 éves türelmi idő áll rendelkezésre az akadályok átépítésére.
 
Próbaugrás a vizsga során nem megengedett.
 
Ferde palánk
A ferde palánk két darab – felső végüknél egymásba akasztható – egyenként 150 cm széles és 191 cm magas mászó falból áll. A két falat úgy kell szétnyitni, hogy ezzel a palánk felső pontja a talajtól számítva 180 cm magasan legyen. A palánk egész felületének csúszásgátló bevonattal kell rendelkeznie. A falak felső felét oldalanként három mászó léccel (24/48 mm) kell ellátni. A versenyen részt vevő összes K ugyanazt a palánkot használja. Próbaugrás a vizsga során nem megengedett.
 
 
 Gyakorlatok leírásai
 
Pórázon vezetés, és szabadon követés lövés leadással
 
A kutya a kutyavezetőt az alapállásban egyszer kiadott „lábhoz” vezényszóra figyelmesen, örömmel és koncentráltan követi oly módon, hogy annak lapockája a KV bal térdével egy vonalban marad. A szabadon követést a lentebb lévő vázlat tartalmazza. A KV a kezdő alapállást legkésőbb addig kell felvennie, amíg a másik KV a “helyben maradás figyelem elvonással” gyakorlatnál alapállást felveszi.
 
A lövés közömbösség vizsgálatára
 
az első egyenes szakaszban kerül sor, ahol 5 másodperces különbséggel, legalább kb. 15 méteres távolságból két lövés (6mm-es fegyverből) kerül leadásra.
A kutyának a lövésekkel szemben közömbösnek kell maradnia. Amennyiben a kutya lövés félősséget mutat, kizárásra kerül és az addig megszerzett ágazati pontok elvesznek. Nem egyértelmű reakció esetén a TB a lövés iránti közömbösséget elkülönített helyen még egyszer megvizsgálhatja.
 
A hátra fordulatokat a KV balra fordulva hajtja végre. A K forduláskor jobbra kanyarodva megkerülheti a KV-t, vagy annak térdével egy vonalban balra fordulva is végrehajthatja a gyakorlatot.
A futó- és lassú lépésnek szemmel láthatólag el kell különülnie a rendes lépéstől. A lépésmódok közötti tempóváltásoknak átmenet nélkül kell történniük. A második hátra fordulat után meg kell állni. A kutya vezényszó kiadása nélkül leül.
A mozgó csoporton való áthaladást mind pórázon mind szabadon követés közben be kell mutatni.
A kutyavezető és kutyája egy személyt jobbról és egy személyt balról megkerül pl. 8-as alakzat és legalább egy alkalommal egy személy közelében megáll. A TB dönthet a gyakorlat megismételtetéséről.
 
A TB utasítására a kutyavezető és a kutya elhagyják a csoportot és felveszik az alapállást. A kutya dicsérete csak a már felvett alapállásban engedélyezett. Az előírásszerű szabadon követés betartása az egyes gyakorlatok között is szükségszerű. A kutyát az apportírozás gyakorlatra is szabályos láb melletti pozícióban kell vezetni.
Értékelési szempontok
 
Elől járás, oldalra eltávolodás, lemaradás, lassú vagy vontatott leülés, ismételt VSZ alkalmazása, testjelek, hibás alapállás, figyelmetlenség, hiányos munkakedv és motiváltság, vagy a K lehangolt és nyomott viselkedése a gyakorlat értékét a hiba súlyának megfelelően csökkenti.
 
Menet közben ültetés
 
1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, ültetés végrehajtása pontok 50%-az
2. rész: Eltávolodás, majd a Kutya mellé való beállás és befejező alapállás pontok 50%-az
 
Kb. 10-15 lépés felvezető szakasz után a kutyavezető által kiadott Vezényszóra a kutyának menetiránynak megfelelően és azonnal le kell ülnie anélkül, hogy a Kutyavezető a lépés tempóját megváltoztatná, vagy hátra nézne. A kutyának nyugodtan, vezetőjét figyelmesen nézve ülve kell maradnia. Minden vizsga fokozatban a Kutyavezető 15 lépésnyi távolságra hagyja el kutyáját. A TB utasítására a KV ismét a K mellé állhat.
 
Értékelési szempontok
 
Lassú leülés, nyugtalan vagy figyelmetlen ülés, egyéb viselkedéshibák a súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya feláll, vagy lefekszik, a gyakorlat értékét további
5 ponttal kötelezően csökkenteni kell
 
Menet közben fektetés behívással
1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, fektetés végrehajtása pontok 50%-az
2. rész: Behívás, elé ülés és befejező alapállás pontok 50%-az
A gyakorlat felvezető szakasza 10-15 normál lépésben történik.
 
A fektetés vezényszavára a kutyának azonnal és egyenesen, a menetiránynak megfelelően le kell feküdnie anélkül, hogy a kutyavezető  a mozgását megváltoztatná, vagy hátra nézne. A kutyavezető tovább halad még 30 lépést, majd szembefordul a kutyával, amely ez idő alatt végig nyugodtan, a kutyavezetőt figyelve egy helyben fekszik.
 
A TB utasítására a kutyavezető kiadja a vezényszót  (lehet a kutya neve is), melyre a kutyának azonnal, jókedvűen célratörően és közvetlenül a kutyavezetőhöz kell futnia, majd előtte szorosan és egyenesen le kell ülnie. A lábhoz rendelés vezényszavára a kutya  rögtön felveszi az alapállást.
Értékelési szempontok
 
Lassú fekvés, nyugtalanság vagy figyelmetlenség fekvő helyzetben, nem céltudatos érkezés a kutyavezetőhöz a kutyavezető általi segítségnyújtás, mint pl.: terpeszállás, az egyéb viselkedési hibákkal együtt és súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya áll, vagy ül, a gyakorlat értékét további 50 százalékkal csökkenteni kell. Amennyiben a kutya a második megismételt vezényszóra sem jön, a gyakorlatot hiányosnak kell értékelni. (0 ponttal) Ez esetben a kutyát el lehet hozni és a vizsgát a következő gyakorlattal folytatni lehet.
Menetvázlatból a bekeretezett rész itt.
 Apporthozás sík talajon
 
Egy egyenes alapállásból a kutyavezető kb. 10 m távolságra kidobja az apportfát. Egyik lábbal történő ellépés engedélyezett. A láb visszahúzását követően a 3 mp intervallumot ki kell tartani. Az elhozásra a vezényszó legkorábban akkor adható, amikor az apportfa már nem mozog.
 
Az elhozás vezényszavára a kutya  közvetlenül az apportfához fut, azonnal felveszi és a legrövidebb úton a kutyavezetőhöz viszi. Ezalatt célratörő és motivált oda- és visszafutást kell mutatnia. Az egész apportírozás alatt, az elé üléskor a kutyának nyugodtan kell a fát tartania addig, amíg azt a kutyavezetőnek – kb. 3 mp kivárása után – vezényszóra át nem adja.
 
Elé ülés közben a kutya kínálja fel az apportfát átadásra.
Egy további, kb. 3 mp-es szünetet követően kutyavezető a kutyáját újabb vezényszóval lábhoz rendeli. Eközben az apportfát leengedett jobb kezében tartja. A kutyavezetőnek  az erre szolgáló állványra kell helyeznie az apportfát.
 
Értékelési szempontok
Motiválatlan ki- és befutás, nem céltudatos viselkedés, hibák a felvételkor, az apportfa elejtése, játék az apportfával vagy annak rágása, KV terpeszállása, hibák az elé ülésben, vagy alapállásban (pl.: nyugtalan viselkedés) ugyanúgy csökkentik a gyakorlat értékét, mint a KV által nyújtott segítség.
Akadály
Kiindulási pont az akadály és a ferde palánk előtt A KV és minden ugró eszköz közötti minimális távolság legalább 4 méter.
 
Apportírozás 1 m magas akadályon keresztül
 
A KV a kutyájával legalább 4 méterre az akadálytól alapállást vesz fel. A KV egyenes alapállásból egy apportfát (650 gramm súlyú) dob át egy 100 cm magas akadályon. Egyik lábbal történő ellépés engedélyezett. A láb visszahúzását követően a 3 mp intervallumot ki kell tartani. A kutyának fesztelenül és nyugodtan a KV mellett kell ülnie. A K-nak VSZ-ra végre kell hajtania az ugrást.
 
A KV az ugrás közben kiadja a „Hozd” VSZ-t. A kutyának közvetlenül az apportfához kell futnia, rögtön fel kell vennie és egy visszaugrással közvetlenül a KV-höz kell vinnie. A kutyának motiváltan kell végrehajtania az egész gyakorlatot és ennek során erőteljes ugrásokat kell mutatnia anélkül, hogy az akadályhoz érne.
 
Az egész apportírozás alatt, az elé üléskor a K-nak nyugodtan kell a fát tartania addig, amíg azt a KVnek – kb. 3 mp kivárása után – VSZ-ra át nem adja. Elé ülés közben a K kínálja fel az apportfát átadásra. Egy további, kb. 3 mp-es szünetet követően KV kutyáját újabb VSZ-val lábhoz rendeli. Eközben az apportfát leengedett jobb kezében tartja. A KV-nek az erre szolgáló állványra kell helyeznie az apportfát.
 
Értékelési szempontok
Motiválatlan ki- és befutás, nem céltudatos viselkedés, hibák a felvételkor, az apportfa elejtése, játék az apportfával vagy annak rágása, KV terpeszállása, hibák az elé ülésben, vagy alapállásban (pl.: nyugtalan viselkedés) ugyanúgy csökkentik a gyakorlat értékét, mint a KV által nyújtott segítség. Az akadály érintésénél IGP1-3 szinten ugrásonként 1 pontig, rátámaszkodás esetén 2 pontig kell levonni.
 
Részértékelés csak akkor lehetséges, ha a három részből (átugrás, behozatal, visszaugrás) legalább egy ugrás és a behozatal részgyakorlat bemutatásra kerül.
Oda- vagy visszaugrás nincs végrehajtva, apportírozás kifogástalan 10 pont
Oda-és visszaugrás kifogástalan, apportírozás nincs végrehajtva 0 pont
 
Amennyiben a K oda ugráskor az akadályt felborítja, kötelezően 5 pont kerül levonásra. A gyakorlatot meg kell ismételni. Ismétlésnél az apportírozás és a visszaugrás kerül étékelésre.
 
Palánkmászás (csak IGP-1 szinten)
 
Lényeges változás ! Nincs apport a palánkon át 1-es szinten! 
 
A kutyavezető felveszi az alapállást a ferde palánk előtt. Az otthagyás vezényszava után a másik oldalra megy és legalább 4 m távolságban megáll a palánkkal szemben. A teljesítménybíró utasításra a kutyavezető egy vezényszót adhat az ugrás végrehajtására és egy vezényszót a behívásra. A kutyának egy erőteljes ugrással kell a kutyavezetőhöz mennie, és egyenesen előtte kell ülnie. Egy további, kb. 3 mp-es szünetet követően a kutyavezető a kutyáját újabb vezényszóval lábhoz rendeli.

 

Értékelési feltételek engedelmes ágazatban 
Hibák az alapállásban, hezitáló, vagy erőtlen ugrások (méregetés), hibák az elé ülésben vagy alapállásban, valamint a KV segítsége a gyakorlat értékét csökkenti.
 
Előreküldés fektetéssel
1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, előreküldés végrehajtása pontok 50%-a
2. rész: TB utasításra a fektetés végrehajtása, befejező alapállás pontok 50%-a
 
Amennyiben a K az elvárt távolság legalább 50 százalékára nem távolodik el a KV-től, vagy a harmadik VSZ-ra sem áll meg, a gyakorlat nem értékelhető. A KV egyszeri VSZ kiadásával és karjának ezzel egyidejűleg történő felemelésével a K-t előre küldi, míg maga egyhelyben megáll. A K-nak célratörően, egyenesen és gyors tempóban, legalább 30 lépésnyi távolságot a mutatott irányba előre kell futnia. A TB utasítására a KV kiadja a „feküdj” VSZ-t, melyre a K azonnal lefekszik.
 
A KV karját a K lefekvéséig irányba emelve tarthatja. A TB utasítására a KV kutyájához megy és beáll annak jobb oldalára. Kb. 3 mp kivárás után a TB utasítására VSZ-val felülteti a K-t, melyre a K-nak gyorsan és egyenesen alapállást kell felvennie.
 
Értékelési szempontok
Hibák a felvezető szakaszban, nem kellően határozott előre futás, lassú vagy vontatott fekvés, nyugtalan fekvés, valamint hibák az alapállás felvételekor a gyakorlat értékét csökkentik.
A kutya az első vezényszóra megáll, nem fekszik le, az 1. megismételt vezényszóra lefekszik: -1,5 pont
A kutya az első vezényszóra megáll, nem fekszik le, a 2. megismételt vezényszóra lefekszik: -2,5 pont
A kutya az első vezényszóra megáll, nem fekszik le, 2. megismételt s vezényszóra sem fekszik le -3,5 pont
A kutya csak az 1. megismételt vezényszóra áll meg, és lefekszik: -2,5 pont
A kutya csak a 2. megismételt vezényszóra áll meg, és lefekszik: -3,5 pont
A kutya a 2. megismételt vezényszóra sem áll meg: 0 pont

Amennyiben a K az első vezényszóra lefekszik, de feláll, miután a TB a KV részére engedélyezte a kutyához belépést, a K megállítására addig adható egy vezényszó, míg a KV és a K közötti távolság nem kisebb, mint 50%. Legfeljebb 5 pont levonására kerül sor. Egyéb hibák a gyakorlat értékét tovább csökkentik.

Helyben maradás figyelem elvonással
Miközben az egyik K a pályán a gyakorlatokat hajtja végre, addig a másik K bemutatja a helyben maradás figyelem elvonással gyakorlatot. A K-nak a TB által kijelölt helyen alapállásból a KV fektetésre vonatkozó vezényszóra le kell feküdnie. A KV a vizsga szintnek megfelelően a TB utasítására a következő helyet foglalja el:
IGP-1 vizsgaszinten legalább 30 lépésre eltávolodik és a K-nak látható módon megáll, a K-nak háttal.
A K-nak a KV behatása nélkül nyugodtan kell feküdnie, mialatt a másik K a pályán dolgozik.
 
Értékelési szempontok
Hibás alapállás, nyugtalan magatartás, a KV általi segítségnyújtás, túl korai felállás, álló, vagy ülő testhelyzet, a helyben maradási terület elhagyása a gyakorlat értékét a hibák súlyának függvényében csökkentik. Amennyiben a K a helyben maradás helyét 3 m-nél nagyobb távolságra elhagyja, úgy a pontok 50%-át le kell vonni, és a további hibák tükrében az alábbiak szerint lehetséges részértékelés:
IGP-1: Részértékelés akkor lehetséges, ha a másik K a harmadik gyakorlatot befejezte. Amennyiben a K az elhozáskor elindul a KV felé, legfeljebb 3 pontot lehet levonni.
 Dicséret
Minden befejezett gyakorlat után a K-t meg lehet dicsérni. Ezt követően a KV – kb. 3 mp kivárás után  új alapállást vehet fel.
https://youtu.be/kr-0FrhVtMc

VIZSGASZABÁLYZAT 

Engedelmes kutya 

Van egy vizsgarend Melyben feladatok vannak, és a végrehajtás módja kötött. A mindenkor érvényes vizsgaszabályzat tartalmazza a követelményeket. A bírói metodika, pedig azt , hogy milyen formában, hány pontért tudjuk azt vizsgán bemutatni.

Gyakorlatokból áll ez az ágazat is. IGP 1 
  • Pórázon vezetés,
  • szabadon követés,
  • emberek közötti elfogulatlan viselkedés- azaz csoport,
  • menet közben ültetés,
  • menet közben fektetés behívással,
  • apport gyakorlatok,
  • akadályok
  • helyben maradás,
  • előre küldés.

Részletesen, vizsga szintekre lebontva, bármelyik vizsgaszabályzatban elolvashatod a követelményt.  FCI-MEOEsz-Őrző- védő sportbizottság 

Engedelmes ágazat IGP 1 B