IBGH egy részből-azaz pályamunkából áll.

IBGH 1, IBGH 2, IBGH 3 fokozata van. Előfeltétel a BH-VT vizsga megléte!

A BH két részből áll, pálya munka, közlekedésbiztonsági rész. BH/VT három részből áll, elmélet- szakismereti vizsga a kutyáról, majd pálya munka, közlekedésbiztonsági rész, https://siroccorottweiler.hu/kiserokutya-vizsga-bh-vt-kozlekedesbiztonsagi-resszel/

Nálunk a szakismereti vizsgáról, kutyavezetői jogosítványt állítanak ki + BH vizsga bizonyítványt, ha kéri valaki a sikeres vizsga után. https://www.kennelclub.hu/index.php?link=Kutyavezetoi_jogositvany

Minden vizsga szintre érvényes általános rendelkezések

Jelentkezés

A B ágazat gyakorlatai előtt a KV kutyájával a TB-nál jelentkezik és üdvözli őt. A jelentkezés pórázon vezetett Kutyával történik, kivéve az IBGH-3 szinteket.

Gyakorlat kezdete és vége

A gyakorlat megkezdésére a TB ad utasítás. A továbbiakban, a fordulatokat, az ütemváltást és a megállásokat a KV külön utasítás nélkül hajtja végre. Az előírt – kb. 3 másodperces – időintervallumot be kell tartani például az elé ülésből a gyakorlat végső alapállásának felvétele előtt, az apportfa tartása-átadása során, a K dicséretekor és az új gyakorlat megkezdése előtt. Amennyiben a KV egy gyakorlatot elfelejt, a TB felhívja a figyelmét, hogy a hiányzó gyakorlatot hajtsa végre. Nem történik pont levonás. Egy részgyakorlat kihagyása a gyakorlat értékét csökkenti.

Alapvető követelmények

– Összbenyomás

magabiztosság

jókedvű, motivált munkavégzés

koncentráció és figyelmesség

a csapat összhangja

– Technikai helyesség

helyzet, pozíció

felvétel, kivitelezés

A TB-nak az engedelmességi gyakorlatok megkezdése előtt a VizsgaRendben-ben előírt eszközök meglétét és állapotát ellenőriznie kell. Az eszközöknek az IGP szabályzatban előírtaknak megfelelőnek kell lenni. Az engedelmességi ágazat minden gyakorlata alatt kiemelt figyelemmel kell értékelni a kutya viselkedését a kezdő alapállástól a gyakorlat befejezéséig.

Vezényszavak (VSZ)

Amennyiben a Kutya a harmadik kiadott VSZ ellenére sem hajt végre egy gyakorlatot, akkor azt értékelés nélkül meg kell szakítani. A behívásnál a Kutya neve használható a behívás vezény szava helyett. A Kutya nevének használata más vezényszóval együtt azonban dupla vezényszónak minősül.

A kutya vezényszóra adott reakciója

A Kutya Vezető által kiadott VezénySZóra-ra a Kutya a gyakorlatot jókedvűen végre kell, hogy hajtsa. Minden félelemre, vagy stresszre utaló magatartás a gyakorlat értékét csökkenti.

Vezényszó ismétlése:

Ha egy kutya a gyakorlatot 2. megismételt vezényszó után sem hajtja végre, akkor azt 0 pontra kell értékelni. Ha egy kutya egy gyakorlatrészt a 2. megismételt vezényszó után sem hajtja végre, akkor a gyakorlat értéke legfeljebb magas „hiányos” lehet.

Első megismételt vezényszó: „megfelelő” a részgyakorlat

Második megismételt vezényszó: „hiányos” a részgyakorlat

Pld.: Egy 5 pontos részgyakorlatnál

Első megismételt vezényszó: „megfelelő”; az 5 pontból 1,5 pont levonás

Második megismételt vezényszó: „hiányos”; az 5 pontból 2,5 pont levonás

Ha egy kutya a gyakorlatban VezénySZó nélkül hajt végre egy részgyakorlatot, akkor azt „hiányos”-re kell értékelni.

Lövések leadására IBGH 1-3 vizsgaszinteken NEM kerül sor. 

Alapállás végrehajtása   Minden gyakorlat alapállás kezdődik és végződik. A kezdő alapállást minden gyakorlat előtt egyszer, az elindulás irányába (előre lépéssel) lehet felvenni.

Alapállásban a K a KV mellett egyenesen, figyelmesen ül úgy, hogy a vállízülete a KV bal térdével egyvonalban van. Alapállásban a KV nem állhat terpeszben és mindkét karját lazán a test mellett tartja.

Felvezető szakasz    Az alábbi gyakorlatoknál kell a felvezető szakaszt bemutatni úgy, hogy a KV legalább 10, legfeljebb 15 lépést tesz meg a gyakorlat VSZ-vának elhangzása előtt. Menet közben ültetés, mozgásból fektetés behívással, menet közben állítás (IPG2, IBGH-3), futás közben állítás behívással, előre küldés fektetéssel.

Elhozatal    Azoknál a gyakorlatoknál, amelyeknél vissza kell térni a K-hoz, a KV a K-ja mellé beléphet elölről, vagy megkerülheti azt.   Behívás/elé ülés/lábhoz rendelés

Behívásnál a behívás VSZ-a helyett a kutya neve is használható. A K nevének összekapcsolása a behívás VSZ-ával dupla VSZ használatnak minősül. A K jókedvűen, célirányosan és közvetlenül (legrövidebb úton) kell, hogy a KV elé érkezzen, majd szorosan és egyenesen előtte leül. A K a lábhoz rendelés VSZ-ra azonnal alapállást vesz fel. A K az alapállást a KV-t megkerülve, vagy szemből mellé fordulva is felveheti.   Kivétel az IBGH 1-3: A K-nak a behívásnál nem kell elé ülést végrehajtania, hanem azonnal felveheti az alapállást a KV lába mellett.

Dicséret

A dicséret minden végrehajtott gyakorlat után, kizárólag alapállásban engedélyezett.  Amennyiben ez a következő gyakorlat alapállása is, a kb. 3 másodperces időintervallumot be kell tartani a következő gyakorlat megkezdése előtt.

Rontott testhelyzet    Minden technikai feladatnál (ültetés, fektetés, állítás) az egész gyakorlatot a további hibáktól függetlenül 50%-kal csökkenti a rontott testhelyzet.   Megjegyzés: pl. IGP 1 szinten a K menet közben ültetés gyakorlatnál a K állva marad – 10 pontból 5 pont levonás, további hiba (figyelmetlenség, ellépés) az 5 pontból további pontlevonással jár.

IBGH 1 BÍRÁLATI LAPJA  

IBGH 1 GYAKORLATAI

Pórázon vezetés 30 pont

Szabadon követés 30 pont

Menetközben ültetés 15 pont

Menetközben fektetés 15 pont

Helyben maradás, figyelemelvonással 10 pont összesen 100 pont

Jelentkezés

A   IBGH 1 gyakorlatai előtt a kutyavezető kutyájával a teljesítmény bírónál jelentkezik, és üdvözli őt. A jelentkezés pórázon vezetett kutyával történik.

Gyakorlat kezdete és vége

A gyakorlat megkezdésére a TB ad utasítás. A továbbiakban, a fordulatokat, az ütemváltást és a meg állásokat a kutyavezető külön utasítás nélkül hajtja végre. Az előírt – kb. 3 másodperces – időintervallumot be kell tartani. Például az elé ülésből a gyakorlat végső alap állásának felvétele előtt, a kutya dicséretekor és az új gyakorlat megkezdése előtt. Amennyiben a kutyavezető egy gyakorlatot elfelejt, a TB felhívja a figyelmét, hogy a hiányzó gyakorlatot hajtsa végre. Nem történik pont levonás. Egy rész gyakorlat kihagyása a gyakorlat értékét csökkenti

Pórázon vezetés, és szabadon követés

A kutya a kutyavezetőt az alapállásban egyszer kiadott „lábhoz” vezényszóra figyelmesen, örömmel és koncentráltan követi oly módon, hogy annak lapockája a KV bal térdével egy vonalban marad. A szabadon követést a lentebb lévő vázlat tartalmazza. A KV a kezdő alapállást legkésőbb addig kell felvennie, amíg a másik KV a “helyben maradás figyelem elvonással” gyakorlatnál alapállást felveszi.  A hátra fordulatokat a KV balra fordulva hajtja végre. A K forduláskor jobbra kanyarodva megkerülheti a KV-t, vagy annak térdével egyvonalban balra fordulva is végrehajthatja a gyakorlatot.

Lépésmódok

A futó- és lassú lépésnek szemmel láthatólag el kell különülnie a rendes lépéstől. A lépésmódok közötti tempóváltásoknak átmenet nélkül kell történniük. A második hátra fordulat után meg kell állni. A kutya vezényszó kiadása nélkül leül. A mozgó csoporton való áthaladást pórázon követés közben kell bemutatni. A kutyavezető és kutyája egy személyt jobbról és egy személyt balról megkerül pl. 8-as alakzat és legalább egy alkalommal egy személy közelében megáll. A TB dönthet a gyakorlat megismételtetéséről. A TB utasítására a kutyavezető és a kutya elhagyják a csoportot és felveszik az alapállást. A kutya dicsérete csak a már felvett alapállásban engedélyezett. Az előírásszerű szabadon követés betartása az egyes gyakorlatok között is szükségszerű.

Értékelési szempontok

Elől járás, oldalra eltávolodás, lemaradás, lassú vagy vontatott leülés, ismételt VSZ alkalmazása, testjelek, hibás alapállás, figyelmetlenség, hiányos munkakedv és motiváltság, vagy a K lehangolt és nyomott viselkedése a gyakorlat értékét a hiba súlyának megfelelően csökkenti.

Menet közben ültetés

rész: Alapállás, felvezető szakasz, ültetés végrehajtása pontok 50%-az

rész: Eltávolodás, majd a Kutya mellé való beállás és befejező alapállás pontok 50%-az

Kb. 10-15 lépés felvezető szakasz után a kutyavezető által kiadott Vezényszóra a kutyának menetiránynak megfelelően és azonnal le kell ülnie anélkül, hogy a Kutyavezető a lépés tempóját megváltoztatná, vagy hátra nézne. A kutyának nyugodtan, vezetőjét figyelmesen nézve ülve kell maradnia.

Értékelési szempontok

Lassú leülés, nyugtalan vagy figyelmetlen ülés, egyéb viselkedés hibák a súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya feláll, vagy lefekszik, a gyakorlat értékét további 5 ponttal kötelezően csökkenteni kell.

Menet közben fektetés behívással

rész: Alapállás, felvezető szakasz, fektetés végrehajtása pontok 50%-az

rész: Behívás, elé ülés és befejező alapállás pontok 50%-az

A gyakorlat felvezető szakasza 10-15 normál lépésben történik. A fektetés vezény szavára a kutyának azonnal és egyenesen, a menetiránynak megfelelően le kell feküdnie anélkül, hogy a kutyavezető a mozgását megváltoztatná, vagy hátra nézne.

Helyben maradás figyelem elvonással

Miközben az egyik K a pályán a gyakorlatokat hajtja végre, addig a másik K bemutatja a helyben maradás figyelem elvonással gyakorlatot. A K-nak a TB által kijelölt helyen alapállásból a KV fektetésre vonatkozó vezényszóra le kell feküdnie. A KV a vizsga szintnek megfelelően a TB utasítására a következő helyet foglalja el: BH vizsgaszinten legalább 30 lépésre eltávolodik és a K-nak látható módon megáll, a K-nak háttal. A K-nak a KV behatása nélkül nyugodtan kell feküdnie, mialatt a másik K a pályán dolgozik.

Értékelési szempontok

Hibás alapállás, nyugtalan magatartás, a KV általi segítségnyújtás, túl korai felállás, álló, vagy ülő testhelyzet, a helyben maradási terület elhagyása a gyakorlat értékét a hibák súlyának függvényében csökkentik. Amennyiben a K a helyben maradás helyét 3 m-nél nagyobb távolságra elhagyja, úgy a pontok 50%-át le kell vonni, és a további hibák tükrében az alábbiak szerint lehetséges részértékelés: Részértékelés akkor lehetséges, ha a másik K a harmadik gyakorlatot befejezte. Amennyiben a K az elhozáskor elindul a KV felé, legfeljebb 3 pontot lehet levonni.

Dicséret

Minden befejezett gyakorlat után a K-t meg lehet dicsérni. Ezt követően a KV – kb. 3 mp kivárás után új alapállást vehet fel.

IBGH 2 VIZSGÁN KIEGÉSZÜL A GYAKORLAT SOR! 

Plusz gyakorlatok = apporthozás sík talajon, előre küldés fektetéssel

IBGH 2 GYAKORLATAI

Pórázon vezetés 20 pont Lásd, mint fent

Szabadon követés 20 pont Lásd, mint fent

Menetközben ültetés 15 pont Lásd, mint fent

Menetközben fektetés 15 pont Lásd, mint fent

apporthozás sík talajon 10 pont

előre küldés fektetéssel 10 pont

Helyben maradás, figyelemelvonással 10 pont összesen 100 pont

Apportfák    Apport gyakorlatoknál csak a RV által biztosított apportfák használhatók.  Kivétel: IBGH 2 és IBGH 3 vizsgaszinteken, ahol használható a kutyavezető saját apportfája is.  Minden résztvevő ugyanazzal az apportfával dolgozik, amelynek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: – a fogó rész fa anyagú, – előírt súlyú, – a fogórész és a talaj közötti távolság legalább 4 cm.

Apporthozás sík talajon

Egy egyenes alapállásból a kutyavezető kb. 10 m távolságra kidobja az apportfát. Egyik lábbal történő ellépés engedélyezett. A láb visszahúzását követően a 3 mp intervallumot ki kell tartani. Az elhozásra a vezényszó legkorábban akkor adható, amikor az apportfa már nem mozog.

Az elhozás vezény szavára a kutya közvetlenül az apportfához fut, azonnal felveszi és a legrövidebb úton a kutyavezetőhöz viszi. Ezalatt célratörő és motivált oda- és visszafutást kell mutatnia. Az egész apportírozás alatt, az elé üléskor a kutyának nyugodtan kell a fát tartania addig, amíg azt a kutyavezetőnek – kb. 3 mp kivárása után – vezényszóra át nem adja.

Elé ülés közben a kutya kínálja fel az apportfát átadásra.

Egy további, kb. 3 mp-es szünetet követően kutyavezető a kutyáját újabb vezényszóval lábhoz rendeli. Eközben az apportfát leengedett jobb kezében tartja. A kutya vezetőnek az erre szolgáló állványra kell helyeznie az apportfát.

Értékelési szempontok

Motiválatlan ki- és befutás, nem céltudatos viselkedés, hibák a felvételkor, az apportfa elejtése, játék az apportfával vagy annak rágása, KV terpeszállása, hibák az eléülésben, vagy alapállásban (pl.: nyugtalan viselkedés) ugyanúgy csökkentik a gyakorlat értékét, mint a KV által nyújtott segítség.

Előre küldés fektetéssel

  1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, előre küldés végrehajtása pontok 50%-a
  2. rész: TB utasításra a fektetés végrehajtása, befejező alapállás pontok 50%-a

Amennyiben a K az elvárt távolság legalább 50 százalékára nem távolodik el a KV-től, vagy a harmadik VSZ-ra sem áll meg, a gyakorlat nem értékelhető. A KV egyszeri VSZ kiadásával és karjának ezzel egyidejűleg történő felemelésével a K-t előre küldi, míg maga egyhelyben megáll. A K-nak célratörően, egyenesen és gyors tempóban, legalább 30 lépésnyi távolságot a mutatott irányba előre kell futnia. A TB utasítására a KV kiadja a „feküdj” VSZ-t, melyre a K azonnal lefekszik. A KV karját a K lefekvéséig irányba emelve tarthatja. A TB utasítására a KV kutyájához megy és beáll annak jobb oldalára. Kb. 3 mp kivárás után a TB utasítására VSZ-val felülteti a K-t, melyre a K-nak gyorsan és egyenesen alapállást kell felvennie.

Értékelési szempontok

Hibák a felvezető szakaszban, nem kellően határozott előre futás, lassú vagy vontatott fekvés, nyugtalan fekvés, valamint hibák az alapállás felvételekor a gyakorlat értékét csökkentik.

A kutya az első vezényszóra megáll, nem fekszik le, az 1. megismételt vezényszóra lefekszik: -1,5 pont

A kutya az első vezényszóra megáll, nem fekszik le, a 2. megismételt vezényszóra lefekszik: -2,5 pont

A kutya az első vezényszóra megáll, nem fekszik le, 2. megismételt s vezényszóra sem fekszik le -3,5 pont

A kutya csak az 1. megismételt vezényszóra áll meg, és lefekszik: -2,5 pont

A kutya csak a 2. megismételt vezényszóra áll meg, és lefekszik: -3,5 pont

A kutya a 2. megismételt vezényszóra sem áll meg: 0 pont

Amennyiben a K az első vezényszóra lefekszik, de feláll, miután a TB a KV részére engedélyezte a kutyához belépést, a K megállítására addig adható egy vezényszó, míg a KV és a K közötti távolság nem kisebb, mint 50%. Legfeljebb 5 pont levonására kerül sor. Egyéb hibák a gyakorlat értékét tovább csökkentik.

Helyben maradás figyelem elvonással

Miközben az egyik K a pályán a gyakorlatokat hajtja végre, addig a másik K bemutatja a helyben maradás figyelem elvonással gyakorlatot. A K-nak a TB által kijelölt helyen alapállásból a KV fektetésre vonatkozó vezényszóra le kell feküdnie. A KV a vizsga szintnek megfelelően a TB utasítására a következő helyet foglalja el: legalább 30 lépésre eltávolodik és a K-nak látható módon megáll, a K-nak háttal. A K-nak a KV behatása nélkül nyugodtan kell feküdnie, mialatt a másik K a pályán dolgozik.

Értékelési szempontok

Hibás alapállás, nyugtalan magatartás, a KV általi segítségnyújtás, túl korai felállás, álló, vagy ülő testhelyzet, a helyben maradási terület elhagyása a gyakorlat értékét a hibák súlyának függvényében csökkentik. Amennyiben a K a helyben maradás helyét 3 m-nél nagyobb távolságra elhagyja, úgy a pontok 50%-át le kell vonni, és a további hibák tükrében az alábbiak szerint lehetséges részértékelés: Részértékelés akkor lehetséges, ha a másik K a harmadik gyakorlatot befejezte. Amennyiben a K az elhozáskor elindul a KV felé, legfeljebb 3 pontot lehet levonni.

Dicséret  Minden befejezett gyakorlat után a K-t meg lehet dicsérni. Ezt követően a KV – kb. 3 mp kivárás után új alapállást vehet fel.

IBGH3 VIZSGÁN

KIEGÉSZÜL PLUSZ GYAKORLATOKKAL A 2-ES SZINTHEZ KÉPEST IS, SŐT SPECIÁLIS SZABÁLY IS VAN.

IBGH 3 GYAKORLATAI

Szabadon követés 20 pont

Menetközben ültetés 10 pont

Menetközben fektetés 10 pont

Menetközben állítás 10 pont

apporthozás sík talajon 15 pont

apporthozás palánkon át 15

előre küldés fektetéssel 10 pont

Helyben maradás, figyelemelvonással 10 pont összesen 100 pont

IBGH 3 sajátosságok

A 2-6. számú gyakorlatok sorrendjét a TB az alábbi öt variációból sorsolással határozza meg, melyeket minden résztvevőnek ugyanazon sorrendben kell végrehajtania.

  1. variáció: gyakorlatok sorrendje: 2, 4, 5, 6, 3
  2. variáció: gyakorlatok sorrendje: 4, 3, 6, 2, 5
  3. variáció: gyakorlatok sorrendje: 6, 4, 5, 3, 2
  4. variáció: gyakorlatok sorrendje: 3, 2, 6, 5, 4
  5. variáció: gyakorlatok sorrendje: 5, 6, 3, 2, 4

Szabadon követés 20 pont Lásd, mint fent

Menetközben ültetés 10 pont Lásd, mint fent

Menetközben fektetés 10 pont Lásd, mint fent

Menet közben állítás

  1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, állítás végrehajtása pontok 50%-a
  2. rész: Eltávolodás, visszatérés a K-hoz és befejező alapállás pontok 50%-a

10-15 lépésnyi felvezető szakasz után a KV vezény szavára a K azonnal, egyenesen, a menetiránynak megfelelően állva marad anélkül, hogy a KV a mozgását megszakítaná vagy megváltoztatná, vagy hátra nézne. A KV megtesz még legalább 15 lépést és a K felé fordul. A TB utasítására visszamegy a kutyájához, megáll annak jobb oldalán és VSZ-val alapállásba rendeli.

Értékelési szempontok Nem azonnali megállás, álló helyzetben való nyugtalanság vagy figyelmetlenség, a KV általi segítségnyújtás az egyéb viselkedési hibákkal együtt és súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét. Amennyiben a K ül, vagy fekszik, a gyakorlat értékét IBGH-3-ban további 5 ponttal,  kötelezően csökkenteni kell.

Apporthozás sík talajon lásd, mint fent

Az IBGH 3 vizsgaszinten úgy kell beállítani a ferde palánkot, hogy annak felső magassága a talajtól számítva 140 cm legyen.

Ferde palánk  A ferde palánk két darab – felső végüknél egymásba akasztható – egyenként 150 cm széles és 191 cm magas mászófalból áll. A két falat úgy kell szétnyitni, hogy ezzel a palánk felső pontja a talajtól számítva 180 cm magasan legyen. A palánk egész felületének csúszásgátló bevonattal kell rendelkeznie. A falak felső felét oldalanként három mászóléccel (24/48 mm) kell ellátni. A versenyen részt vevő összes K ugyanazt a palánkot használja. Próbaugrás a vizsga során nem megengedett.

Apportírozás palánkon keresztül

A KV a kutyájával a ferde palánk előtt legalább 4 méter távolságra alapállást vesz fel. A KV egyenes alapállásból egy apportfát (650 gramm súlyú) egy 140 cm magas ferde palánkon dob át. Egyik lábbal történő ellépés engedélyezett. A láb visszahúzását követően a 3 mp intervallumot ki kell tartani. A kutyának fesztelenül és nyugodtan a KV mellett kell ülnie. A K-nak VSZ-ra végre kell hajtania az ugrást. A KV az ugrás közben kiadja a „Hozd” VSZ-t.  A kutyának közvetlenül az apportfához kell futnia, rögtön fel kell vennie és egy visszaugrással közvetlenül a KV-höz kell vinnie.  A kutyának motiváltan kell végrehajtania az egész gyakorlatot és ennek során erőteljes ugrásokat kell mutatnia.

Az egész apportírozás alatt, az eléüléskor a K-nak nyugodtan kell a fát tartania addig, amíg azt a KVnek – kb. 3 mp kivárása után – VSZ-ra át nem adja. Elé ülés közben a K kínálja fel az apportfát átadásra. Egy további, kb. 3 mp-es szünetet követően KV kutyáját újabb VSZ-val lábhoz rendeli. Eközben az apportfát leengedett jobb kezében tartja. A KV-nek az erre szolgáló állványra kell helyeznie az apportfát.

Értékelési szempontok

Motiválatlan ki- és befutás, nem céltudatos viselkedés, hibák a felvételkor, az apportfa elejtése, játék az apportfával vagy annak rágása. KutyaVeztő terpeszállása, hibák az eléülésben, vagy alapállásban (pl.: nyugtalan viselkedés) ugyanúgy csökkentik a gyakorlat értékét, mint a KV által nyújtott segítség.  Részértékelés csak akkor lehetséges, ha legalább egy ugrás és a „behozatal” részgyakorlat bemutatásra kerül. Amennyiben a K nem ugrik, más hibákon túlmenően 5 pontot le kell vonni.

Apportfa átadása  Amennyiben a K az apportfát a harmadik vezényszóra sem adja át, akkor engedetlenség miatt kizárásra kerül.

Előre küldés fektetéssel lásd, mint fent

Helyben maradás figyelemelvonással, lásd, mint fent

FCI IGP-Nemzetközi munkakutya vizsgarend >>>teljes pdf formátumban 

IBGH vizsgák 1-3 leírás