A nyom leírása. A kutyavezető saját maga által fektetett, legalább 300 lépés hosszú, 3 szárból és 2 törésből álló (90 fok), 20 percet hűlt nyoma, melyre a kutyavezető két saját tárgyat rak le. A kidolgozási idő legfeljebb 15 perc.

Pontszámok

Nyomtartás 79 pont Tárgyak (11+10) 21 pont  Összesen: 100 pont

Amennyiben a Kutya egy tárgyat sem talál meg, az értékelése legfeljebb „megfelelő” lehet.

Általános rendelkezések

A nyom alakját a terepadottságokat figyelembe véve a teljesítmény bíró , vagy a nyomfektetésért felelős személy határozza meg. A nyomok alakja különböző legyen. Nem fordulhat elő, hogy például minden nyomnál a törések és a tárgyak azonos irányban, illetve távolságban helyezkednek el.

A nyom kiindulási pontját egy táblával jól felismerhetővé kell tenni, amelyet közvetlenül a kiindulási pont mellett baloldalon a földbe kell szúrni.

A teljesítmény bíró és a nyomfektető nem tartózkodhat azon terület közvetlen közelében, ahol a kutyavezető és a kutya a nyomkövetést végzi.

A sorrendet nyomfektetés után a teljesítmény bíró jelenlétében sorsolják ki.

Nyomkövetésre alkalmas terület

Nyomkövetésre alkalmas terület minden természetes talaj, pl.: rét, kaszáló, szántóföld, vagy erdei talaj.

A tájékozódási pontok használata kerülendő. Minden vizsgafokozatban lehetőség nyílik arra, hogy az

Rendelkezésre álló nyomterülethez alkalmazkodva a nyom változó terepen legyen.

Nyomfektetés

A teljesítménybíró vagy a nyomfektetési felelős feladata:

– a nyom alakjának felosztása,

– a nyomfektetők irányítása,

– a nyomfektetők munkájának felügyelete.

Az egyes nyomoknak alkalmazkodniuk kell a rendelkezésre álló területhez.

A nyomfektetéskor ügyelni kell arra, hogy azokat természetes lépésmódban fektessék le. A nyomfektető/kutyavezető segítségnyújtása céljából alkalmazott – természetellenes lépésmódja a törések közelében, a nyomszáron, a tárgyaknál a nyomfektetés egészére vonatkozóan tilos.

A kutyavezetőnek, aki a nyomfektetővel azonos a nyom fektetése előtt be kell mutatnia, a tárgyakat a teljesítmény bírónak (vagy a nyomfektetésért felelős személynek). Csak a nyomfektető szagával jól (legalább 30 percig) átitatott tárgy használható. A kutyavezető kis időt tartózkodik a szimatkatlanban és ezután normál lépésekkel halad a kijelölt irányban. A kutyavezető a törésben ugyancsak normál tempóban forduljon, anélkül, hogy a talajt megsértené, vagy a tempót megváltoztatná. Az egyes szárak közötti távolság legalább 30 lépés.

A töréseket szintén normál lépésben kell kialakítani úgy, hogy a következő nyomszár kereső munkája is biztosított legyen (lásd a rajzon). A talaj megsértése, vagy a lépésmód megváltoztatása itt sem, engedélyezett. A nyomról nem készíthető vázlat. A nyomfektetést úgy kell végezni, hogy az a K számára ne legyen látható.

A tárgyak letétele

Az első tárgyat legalább 100 lépés megtétele után az első, vagy a második nyomszárra (törés előtti

Vagy utáni 20 lépésben tárgy letétele nem lehetséges), a második tárgyat a nyom végére kell letenni. A

Tárgyakat menet közben, a nyomra kell helyezni. Az utolsó tárgy lerakása után a NYF menjen még

Tovább egyenesen néhány lépést.

A nyomtárgyak

Csak a nyomfektető szaganyagával jól átitatott (min. 30 perc), különböző anyagú (bőr, fa, textília) tárgyakat lehet használni. Az alkalmazható tárgy kb. 10 cm hosszú, 2-3 cm széles, kb. 0,5-1 cm vastag és színben a területhez alkalmazkodó legyen.

Regionális rendezvényeken a nyomtárgyakat számokkal látják el, melyeknek a nyom számával egyezniük kell.

A nyomkövetés végrehajtása és értékelése
  1. A) vezényszó a „keresésre”, mely a nyomkövetés elkezdésekor és az első tárgy megtalálása után, vagy téves jelzéskor engedélyezett.
  2. b) végrehajtás: A KV felkészíti kutyáját a nyomkövetésre. A K póráz nélkül, vagy 10 méteres pórázon kereshet. A 10 méteres nyomkövető pórázt a háton, oldalt vagy elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat – a nem fojtóra állított – nyakörvre vagy a hámhoz (mellkas-hám vagy Böttger-hám engedélyezett, kiegészítő szíj nélkül).

Hívásra a kutyavezető a kutyájával alapállásban jelentkezik a teljesítmény bírónál és bemondja, hogy kutyája a nyomtárgyakat felveszi, vagy jelzi. A nyomkövetés előtt, induláskor és a keresés teljes ideje alatt mindennemű kényszerítés kerülendő. A póráznak legalább 10 méter hosszúnak kell lennie. A póráz hosszának, a nyakörv, vagy a hám esetleges gyakorlat előtti ellenőrzése a TB jogosultsága. Öncsévélő pórázt használni nem lehet.

A kutya indítása (szagfelvétel)

A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulási ponthoz kell vezetni és leültetni. A nyomkatlan előtt, kb. 2 méterre a kutya leültetése engedélyezett. (a póráz megfelelő elhelyezésének céljából).

A kutya önállóan veszi fel a szagot a katlannál (a tárgy megtalálása utáni szagfelvételnél is). A kutyavezető számára bizonyos mozgásteret lehetővé kell tenni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie, melyben a kutyavezető semmilyen segítséget nem adhat (a „keresd” vezényszón kívül”). A kutya indítása nincs időhöz kötve. A teljesítmény bírónak sokkal inkább a kutya sikeres szagfelvételét követő aktivitására (első nyomszár kidolgozás) kell figyelnie. A 3-ik sikertelen indítási kísérlet esetén a nyomkövetést meg kell szakítani.

A kutyának mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, intenzíven kell a nyom vonalán haladni. A kutyavezető a póráz végét fogva, 10 méteres távolságban követi kutyáját. A póráz nélküli (szabad) keresésnél szintén be kell tartani a 10 méteres távolságot. A nyomkövető póráz, amennyiben a KV nem engedi el, belóghat, de a követelt távolságot semmilyen formában nem rövidítheti meg. A talaj érintése nem minősül hibának.

Keresőteljesítmény

A kutyának a nyomot intenzíven, kitartóan és lehetőség szerint azonos tempóban (területtől- és nehézségi fokozattól függően) kell kidolgoznia. A kutyavezetőnek a kutyáját nem kell szorosan a nyomvonalon követnie. Vontatott, vagy lassú keresőmunka abban az esetben nem tekinthető hibának, ha a nyom kidolgozása azonos tempójú és meggyőző.

Törés

A kutyának, a törést pontosan kell kidolgoznia. A kutya meggyőződése a helyes nyomtartásról nem minősül hibának, ha közben nem hagyja el a nyomszárat. A törésnél való körözés hibának minősül. A törés után a kutyának az addigi tempóban kell tovább keresnie. A törés környékén a kutyavezetőnek az előírt távolságot lehetőség szerint be kell tartania.

A tárgyak jelzése vagy felvétele

Amint a kutya megtalált egy tárgyat, a KV befolyásolása nélkül azonnal fel kell vennie vagy egyértelműen jeleznie. A nyomtárgy felvételekor állva maradhat, leülhet, vagy a kutyavezetőhöz mehet. Ha a K a tárgyat felveszi, és a kutyavezetőhöz megy, akkor annak álló helyzetben kell maradnia. A jelzés történhet (akár váltakozva) fekve, ülve vagy állva. A tárggyal való továbbhaladás, vagy fekvéskor a tárgy felvétele hibának minősül. A jelzés történhet fekve, ülve vagy állva (akár váltakozva is). A tárgynál a menetirányhoz képest enyhén ferde fekvés nem hiba, a tárgy mellé fekvés, vagy erősen a kutyavezető irányába forduló fekvés viszont hibának minősül. Olyan tárgyakat, melyeket a kutya csak a kutyavezető intenzív segítségével talál meg, elhagyottnak kell tekinteni. Ilyennek minősül pl.: a kutya a tárgyat nem jelzi és a kutyavezető a póráz rántásával, vagy hangjelzéssel a továbbhaladását megakadályozza.

Tárgyjelzése

Ha a kutya a tárgyat jelezte, vagy felvette, a kutyavezető leteszi a nyomkövető pórázt és odamegy a kutyájához. A tárgy felmutatásával jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. A tárgy jelzése és felvétele hibának minősül. A tárggyal való továbbhaladás vagy fekvés közbeni felvétele minden tárgy esetében hibaként értékelendő. Ha a kutya a tárgyat a kutyavezetőnek beviszi, a kutyavezető nem mehet a kutya felé. Ha a kutya a tárgyat felveszi vagy jelzi, a kutyavezetőnek a kutya mellé kell állnia.

A kutyának mindaddig a jelző, vagy felvételi pozícióban kell maradnia, amíg a kutyavezető röviden tartott pórázon ismételten elindítja.

A nyom elhagyása

Amennyiben a kutyavezető akadályozza a kutyát a nyom elhagyásában, a teljesítménybíró felszólítja a kutyavezetőt, hogy kövesse a kutyát, melyet a kutyavezetőnek végre kell hajtania. A nyomkövetést meg kell szakítani, ha a kutya a nyomot több mint egy pórázhossznyi (szabadon kereső kutya esetében 10 métert meghaladó) távolsággal elhagyja, vagy a kutyavezető nem tesz eleget a teljesítmény bíró kutya követésére vonatkozó utasításának.

A kutya dicsérete

Alkalmankénti dicséret (ahová nem tartozik „keresd” vezényszó) csak az 1-es vizsgafokozatban engedélyezett. A kutya csak a tárgyaknál dicsérhető meg.

Lejelentkezés

A nyomkövető munka befejezése után a megtalált tárgyakat a teljesítmény bíró részére be kell mutatni. A kutyával való játék, vagy jutalomfalat adása, illetőleg a teljesítmény bíró részéről az elért pontszám ismertetése nem engedett.

A lejelentkezés alapállásban történik.

  1. c) értékelés

Az „A” ágazat értékelése a felvezetett K indításával kezdődik.

A kutyával szemben a meggyőző, intenzív és kitartó szimatmunka ugyanannyira elvárás, mint az

Megfelelő képzettségi állapot. A kutyavezetőnek a feladatot teljes átéléssel kell végrehajtania. Pontosan kell értelmeznie kutyája reakcióit, összpontosítania kell a feladatra és a környezetében történő események nem terelhetik el a figyelmét.

A teljesítmény bírónak nemcsak a kutyavezetőt és a kutyát kell néznie, hanem a területi körülményeket, az időjárást, a lehetséges zavaró tényezőket és az időtényezőt is szem előtt kell tartania. Értékelésének a benyomások erősségének összességén kell alapulnia:

 Kereső viselkedés (pl.: kereső tempó a nyomszáron, a törés előtt és után, tárgyak előtt és után),

 A kutya képzettségi állapota (pl.: zaklatott nyomfelvétel, lehangolt viselkedés, óvatosság),

 A kutyavezető tiltott segítségnyújtásai,

 A nyom kidolgozása közbeni nehézségek az:

– talajviszonyokból (növényzet, homok terepviszonyok, trágya),

– széljárási viszonyokból,

– vadcsapásokból,

– időjárásból (hőség, hideg, eső, hó) és az időjárás változásaiból adódóan.

Az értékelést e kritériumok alapján kell megtenni.

Miután a kutyavezető nyomkövetésre jelentkezik, a teljesítmény bírónak úgy kell helyezkednie, vagy a nyomkövető munkát követnie, hogy a történéseket és a munkával kapcsolatos benyomásokat figyelni és fogadni tudja, a vezényszavakat és a kutyavezető esetleges segítségnyújtását hallani, vagy észrevenni képes legyen.

A távolságot úgy kell megválasztani, hogy a kutyát a keresésben ne akadályozza és a kutya vezető ne érezze magát szorongatva.

A teljesítmény bírónak az egész nyomkövető munkát figyelemmel kell kísérnie.

Meg kell ítélnie, hogy a kutya milyen igyekezettel, biztonsággal, bizonytalansággal, vagy figyelmetlenséggel lát neki a munkának. Vontatott, vagy lassú nyomkidolgozás akkor nem minősül hibának, ha a kutya a nyomot azonos tempóban, intenzíven és meggyőzően dolgozza ki és pozitív kereső viselkedést mutat. A kutya meggyőződése a helyes nyomtartásról nem minősül hibának, ha közben nem hagyja el a nyomszárat.

A kutya figyelmetlen munkája, ürítés, töréseknél való körözés, kutyavezető általi tartós biztatás, vagy a kutyavezető  által pórázzal nyújtott, illetőleg verbális segítség a tárgyaknál és a nyom kidolgozásakor, hibás tárgyfelvétel, vagy tárgyjelzés, téves bejelzés súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét (egyenként max. 4 pont levonásával).

Erős figyelmetlenség, intenzitás nélküli nyomkövetés, túl gyors vagy kapkodó nyomkövetés, ürítés, egérfogás miatt esetenként legfeljebb 8 pont vonható le.

Megszakítás

Amennyiben a kutya a nyomot több mint egy pórázhossznyi távolságban elhagyja, a nyomkövető munkát meg kell szakítani. Amennyiben a kutya elhagyja a nyomot és a kutya vezető  ezt megakadályozza, a teljesítmény bíró  felszólítja a kutyavezetőt, hogy kövesse a kutyát. Amennyiben a kutyavezető nem tesz eleget a teljesítmény bíró kutya követésére vonatkozó utasításának, a nyomkövetést meg kell szakítani.

Ha a maximálisan megadott időn belül (1. és 2. fokozat = 15 perc, 3. = 20 perc az indítástól számítva) a nyom végét a kutya nem érte el, a teljesítmény bíró megszakítja a bírálatot és a kutya részértékelést kap (a megszakítás pillanatáig).

A nyomtárgyak egyidejű jelzése és felvétele hibának minősül. Csak a teljesítmény bíróval közölt tárgy észlelési módnak megfelelő jelzés értékelhető.

Tárgy hibás vagy téves jelzése esetén 4 pont levonás jár, ha az a kutya ismételt elindítását eredményezi, és 2 pont levonás jár, ha a kutyavezető a póráz végéről rendeli el az ismételt indítást.

A meg nem talált tárgyakért nem adható pont.

Amennyiben a kutya a nyomfektető egyetlen tárgyát sem találja meg, a nyomkövetés értékelése legfeljebb „megfelelő” lehet. Fontos megjegyezni, hogy a kutyavezető semmilyen módon nem befolyásolhatja a kutyát a tárgy megtalálásában.

Nyomkövetés közben, ha a kutya a megjelenő vadat üldözőbe veszi, a kutyavezető megpróbálhatja a”feküdj” vezényszóval engedelmességre bírni. Amennyiben a kutya engedelmeskedik, a nyomkövetés a teljesítmény bíró utasítására folytatható. Ha a próbálkozás nem jár sikerrel, a vizsgát „engedetlenség” miatt meg kell szakítani.

Viselkedés Következmény

3 x sikertelen indítás Megszakítás

j- Minden fokozatban: a kutya egy pórázhossznál messzebbre elhagyja a nyomot, vagy a kutyavezető a teljesítmény bíró utasítása ellenére nem követi őt

– a kutya az előírt idő alatt nem teljesíti a nyomkövetést (1. vf-ban 15 perc)

Megszakítás (az addig nyújtott teljesítmény részértékelése) ISMERTETÉS A MEGSZAKÍTÁSIG!

– a Kutya a megfogott tárgyat nem ereszti el

– a Kutya a vad után indul és nem megállítható Engedetlenség miatti kizárás

Nyomalakzatok

A következőkben, példaként közölt nyomalakzatok tükörképei szintén lefektethetőek:

Vizsga szabályzat 2012. FCI-IPO   43-47-ik oldal

Ez egy vizsga . “A”  90 pont , a lehetséges 100 pontból. Vajon mi a követelmény és hol “veszített ” 10 pontot? (tévesen jelezte be a tárgyat)

Ez a vizsga 2008-ban volt. A 2007-évi vizsgaszabályzat szerint értékelt a bíró. Azóta 2012-ben változott a szabályzat, ami 2019-ben újból változni fog.
Itt egy másik IPO 1 szintű nyomkövetés -vizsgán . Itt látszik az a rész amikor a vad nyomán “eltérül” a kutya.

IPO 1 nyom követés ágazat