Miért jó rottweilerrel vizsgákra felkészülni, mi jelentősége van a BH, AD, E, IPO vizsgáknak, ZTP-nek? Semmiképpen nem az a jelentős indok, hogy a kutyánk értéke nő, avagy megelőzhetjük társainkat a különböző versengésekben. Rottweilerrel vizsgázni nem kötelező, de hasznos elfoglaltság. Ezek a vizsgák azért jók, mert segítségükkel feltérképezhetjük kutyánk belső értékeit, képet kaphatunk, fizikai állapotáról, testi és szellemi adottságairól. A kezdeti nehézségek leküzdése után kutyánknak és magunknak is kellemes időtöltést találhatunk.

Sikerélményben lehet részünk, amiről tudjuk, hogy a mi munkánk eredménye.

Nem bírók ízlése, szak(nem)tudása rangsorolja a kutyánkat és minket. Fontos, hogy a vizsgákra való felkészülés elején tisztázzuk, hogy a kutyánk teljesen egészséges-e! Az általános testi állapot felmérésével párhuzamosan érdemes elvégezni a HD, ED  előszűrést, mert komoly elváltozások is rejtve maradhatnak. BH, AD vizsgára egyénileg is, felkészülhetünk, ha van némi kiképzési alapismeretünk.  A további vizsgákra viszont csak kutyakiképző iskolán, ahol képzett és gyakorlott segéd segítségével taníthatjuk meg kutyánknak az őrző-védő fázist. A legjobb ösztönkészlettel rendelkező kutyának is profi segédre van szüksége a felkészüléshez! A kevésbé jó ösztönkészlettel rendelkezőknek még inkább!  

Ma Magyarországon a munkakutyázás rangja és becsülete rottweileres körökben, szinte a nullával egyenlő.

Nem könnyű olyan segédre és kiképzőre lelni, aki a tudás és a segíteni akarás birtokában is van, de nem reménytelen. Keressék őket! Ma már bárki számára hozzáférhető szakirodalom van, tanfolyamok, táborok sorát hirdetik, videó kazetta is létezik ebben a témában. Rottweileresként keressék ezeket a lehetőségeket, mert ezt a fajtát munkára találták ki. Az ADRK is ezért követeli meg ezen vizsgákat a tenyész-rottweilereik számára.

Stepen Mayer úr szavait idézem 23 -év távlatából! (aki a Svájci Rottweiler Klub elnöke volt, az IFR elnökségénekis tagja.)

Egy rottweiler kedvelő számára nem lehet cél, hogy lehetőleg sok rottweilert termeljen, a tenyész cél mindenképpen az FCI által lefektetett fajtastandard kell legyen, ahol a wesen tulajdonságok, az anatómiai tulajdonságokkal egyenlő értéket képviselnek. 

2011. Lényeges változás a kutyázásban, hogy a rottweilereseket nem készteti senki és semmi, az előre vivő versenyhelyzetre, jobb és szebb kutyák tenyésztésére. Sikerült egy nagyon rossz személettel és gyakorlattal devalválni a vizsgákat, kiállítási címeket. Komoly kampány indult el a rottweilerek lejáratására, népszerűségének csúcsa után gödörben van. Komoly elemzést igényelne miért jutottunk idáig.

2015. Demagógia (hazug ígérgetés, népámítás, lázítás) azt kommunikálni, hogy csak a tenyésztő kötelessége kutyája testi, szellemi állapotát karban tartani és fejleszteni! Minden kutya tulajdonosnak kötelessége! A sok elégedett és felkészült kutyatulajdonos adja a visszaigazolást arról, hogy a fajta tenyésztése jó kezekben van! Minek és kinek tenyésztene a tenyésztő jobbat és szebbet, ha az senkit nem érdekel, mert az igény az olcsó, könnyen lecserélhető, nem sok vizet zavaró kutyára van?

Akikhez állandóan kötelező lenne mérni  magunkat

Az ADRK tagjainak és kutyásainak nagyobb része hobbi kutyatartó és csak egy igen szűk réteg, aki a tenyésztést is felvállalja. Még szűkebb az a réteg, aki nemzetközileg is ismert és elismert! Mögöttük több évtizedes múlt van, kitartó, folyamatos munkával, (sok pénzzel). Erkölcsi és anyagi megbecsülésük evidens, mint ahogyan a fejlődési lehetőségük is. Biztos anyagi háttérrel, jól szervezett, jó reklám tevékenységet folytató klubot építettek a kutyások közösen! 

Náluk 1960-as évektől látszik az egyértelmű közös akarat. Az eredményeket is felmutató szakmai munka 1971-től beindítja a fajta nemzetközi ismertségét! Hamarosan meg is hódítja a világot a rottweiler. A fajta fogalommá válik!

Ezzel szemben itthon

Semmi más csak a kiszorítósdi folyik évtizedek óta! Egyéni érvényesülés, egyéni sikerélmény a cél, de nem tudással, tanulással megszerezve azt. Sokkal inkább más hátán felkapaszkodva, tisztességtelenül, hazugságokkal törtetni előre, az a menő.

2017. Nincs mit mondani!

Elég megnézni a Magyarországon megrendezett ADRK Világkiállítás eredménylistáját!  Jó, ha tíz magyar tenyésztésű, magyar tulajdonban lévő kutya van nevezve! 2-3 aktív kennel van, szórványos a tenyész alkalmassági vizsgán felvezetett kutyák száma. A könnyített követelmény is nehézséget okoz sokaknak.

Miért jó rottweilerrel vizsgákra felkészülni?