Természete, viselkedése

Természete, viselkedése

A rottweiler természete annak a veleszületett és szerzett pszichés és testi tulajdonságnak és képességnek az összességéből áll, amely a környezet iránti magatartását meghatározza és szabályozza. Pszichés adottságainál fogva barátságos, alapvetően békés természetű, nagyon ragaszkodó, engedelmes és munkaszerető. Temperamentuma mozgási és működési

Forma és használati hibák

Forma és használati hibák

A küllemi hibák észrevehető eltérések a standardban leírt ismertető jelektől. A kutya használati értékét, ezek az eltérések, azonban csak korlátozott mértékben csökkentik, a fajtajelleget azonban elmosódottá tehetik és eltorzíthatják. A küllemi hibák, melyek a fajtajelleghez tartoznak: Könnyű, levegős, magasra állított

Küllem

Küllem

Általánosságok a küllemi megjelenési formához. A testalkat kiegyensúlyozatlansága és szilárdság hiánya a kutya formai értékét csökkentik és befolyásolják a teljesítőképességet. Egy kutya használhatósága lényegesen függ a mozgási kedvtől és a futási képességtől. Emiatt, mindkét tényezőnél, a forma és a természet

Mozgásszerv és járásmód

Mozgásszerv és járásmód

Mozgásszerv és járásmód a téma. A hátulsó végtagok feladata, a törzs alátámasztása, előre vitele. Az előre mozgatás az előre haladásnál minden járásmódban, a hátsó lábakból indul ki, amely erősebben szögelt, erősebben és komplikáltabban ízmolt, mit az első lábak. Megfelelően erősebb