Elnöki beszámoló. Kedves rottweilerbarátok, mi az amire 2013-ban visszatekintünk? A harmónikus és jól sikerült rendezvényekre biztosan. Ezt szívből köszönöm Fritz Beyer-nek (BG Westheim e.V.), Kerstin Neugebauer-nek (BG Wolfenbüttel u.U.), Willy Ruderisch-nek (BG Rottweil-süd e.V.), Dieter Hoffmann-nak (BG Borken-burlo) és Roland Wildfeuer-nak (BG Meitingen) és minden résztvevőnek, akik ezeken a rendezvényeken a Rottweilerüket bemutatták és ismét reklámozták a fajtát.

Két sportteljesítményt ki kell emelnem

Az egyik a VDH-DM IPO,  amelyen indulóink remekül helytálltak. Mindenki fel tudja mérni, aki már indult IPO vizsgán, milyen  magasak az elvárások a VDH-IPO Német bajnokságán és milyen kiváló versenytársak állnak ott starthoz.

Szeretnék ezért itt még egyszer köszönetet mondani indulóinknak:  Dirk Bäcker-nek Chaos vom Schicksalsberg-el, Alexander Ewerling-nek  Xian von der Räuberhöhle-vel, Markus Maaser-nek Amboss vom Norderdiek-el, Olaf Pritzkow-nak Yul aus dem Blumental-al és Wolfgang Ziminski-nek Ron vom Stüffelkopf-al. Remekül képviselték a klubot és a fajtát.

Nem kevésbé fontos az IFR-világbajnokság! Válogatottunk és csapatvezetőnk itt is kiválóan helytálltak.  Ehhez a rendezvényhez külön beszámoló tartozik.

Kérdések 

Kevésbé kellemes, de elkerülhetetlen volt a feltennünk azt a kérdést, hogy a vezetőség a mostani összetételében rendben van-e? Biztosan észrevették a közgyűlés jegyzőkönyvéből, először idén fordult elő, hogy olyan kiképzési főfelügyelő került megválasztásra, aki jelenleg nem aktívan tevékenykedő munkabíró. A választás jogszerűségének kérdésére – amely kérdés kizárólag a konkrét üggyel van összefüggésben,  a megválasztott személyétől függetlenül –  a VDH illetékes szervétől még nem kaptunk választ.

A legnehezebb döntés

Amelyet a vezetőségnek ebben az évben meg kellett hoznia, az IFR tagságunk kérdése volt.  A vezetőség a legutóbbi közgyűlés keretében felhatalmazást kapott a kérdés megvizsgálására, az IFR-el való együttműködés módját megtalálni, vagy ha ez nem sikerül, kilépni a szervezetből. Biztosíthatom Önöket, hogy a vezetőség az IFR delegáltakkal közösen, nagy erőfeszítéseket tett, hogy újra párbeszédet folytasson az IFR képviselőivel, sajnos az ADRK céljait nem tudtuk érvényesíteni, sem a klubkiállítás utáni „kupaktanácson”, sem magán az IFR kongresszuson. Az erről szóló beszámolót már olvashatták.

Végül nem volt lehetséges

Az IFR-ben maradnunk, többek között azért, mert az IFR szervezeti felépítése nem felel meg az alapszabályról alkotott elképzeléseinknek: Hogyan lehetséges olyan személyt az IFR-elnökségbe választani, akinek azoktól a szervezetektől, amelyek az IFR  tagjai és azt anyagilag életben tartják, semmiféle demokratikus felhatalmazása nincs, sőt kifejezetten egy tagszervezet demokratikus akaratával szemben, a tagszervezet által választott vezető ellen jelölteti magát, sőt olyan személyek is megválasztásra kerülhetnek, akik a saját klubjukból -amelyik az IFR tagja – élethosszig tartó kizárásra kerültek. (Itt egy futball hasonlat következik.) A továbbiakban nem elfogadható az ADRK tenyész bíróival szemben tanúsított bánásmód sem. 

Bizonyára emlékeznek arra, hogy sem Oroszországban, sem Dániában nem bíráltak a bíróink, habár meghívták őket?  Arról, hogy ezekért a döntésekért ki a felelős, hivatalos választ egyik esetben sem hallottunk. Külföldi rottweilerbarátokkal való beszélgetések során kiderült, hogy ott ezek a körülmények nem közismertek.

Fontos leszögeznünk, hogy az IFR-ből való kilépésünk az ADRK egyéb nemzetközi szerződéseitől független!  Az ADRK továbbra is nemzetközi szintű támogatást biztosít a rottweiler munkakutya fajta előremozdításához, melyhez olyan együttműködési szerződéseket készítettünk elő, amelyeknek megvan az az előnyük, hogy a jövőbeli partnereink egyéni igényeinek –a teljesítmény és tenyészbírók képzésénél; tenyészszemlék, sportrendezvények vagy kiállítások rendezésénél, a (közös) tenyésztési program felépítésénél – meg tud majd felelni.

Szeretnénk minden sportoló és kiállító számára biztosítani az ADRK- világbajnokságon és az ADRK-világkiállításon való indulás lehetőségét. Szívből köszönöm a Rottweil-süd és a Westheim területi csoportoknak, hogy ezeket a rendezvényeket jövőre, első ízben megrendezik.

Szeretettel meghívom Önöket 

2014.május 31-ére az ADRK-világkiállításra a jubIleumi kiállítás keretében a Westheim  területi csoporthoz és 2014. június 20-22-ére az ADRK-világbajnokságra, melyet  a nagydíj keretében   Rottweil-süd területi csoport rendez meg.

Részleteket a (nevezési lap/ nevezési feltételek) a januári újságban és az ADRK honlapján találnak. ( Végezetül szeretném a „fajta listákkal” kapcsolatos, folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni: bla-bla…nem érdekel) Kívánok Önöknek, a vezetőség nevében, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet.

 Ulrike Grube -az ADRK e.V. elnöke

fordította : Krausz Viktor 2014.

ADRK 2013.