Amiért a finn karakterteszt ismét szóba kerül avagy a finn kutyázásra terelődött a figyelmem, annak oka egy érdekes tény. Néhány év alatt szorosan felzárkóztak a rottweileres világ elismert, vezető munkakutyásai közé. Egy IFR tanácskozásról olvasva eszembe jutott a finn karakter teszt. 2009-ben egy rottweiler tenyésztő honlapján barangolva, remek videókat találtam a teszről. Volt egy megőrzött finn karakterteszt fordításom még 2006- évről, amihez aztán videókat kapcsoltam. Írtam is egy blogbejegyzést a témáról. 2018-ban kiderült, hogy a szöveg és a videó nem passzol össze, bár hasonló tulajdonságokat vizsgált, mint ami a leírt szövegben van. Mégis más.  

Adatok, leírások, fordítások , értelmezések

A nagy kutakodásban végül találtam olyan videókat, ami passzolt a szöveghez! Így folytattam a keresgelést, ráleltem Finnország kutyás szervezetének honlapjára. A google fordító hatalmas segítség, mert egyre jobb fordítások készülnek vele. Persze nem olyan minőségű szöveg, ami háttér tudás nélkül is élvezhető, de érthető. Ennél a kíváncsiságom nagyobb volt már, és ha nehezen is, de megbirkóztam a szöveggel. Leírtam, pontosítottam, majd újra olvastam , újra írtam. 

Lássuk milyen a finn karakterteszt részletesen

A bejegyzéshez kiválasztottam egy videót, ahol  magas pontszámot ért el a kutya és egy másikat, ahol alacsonyat. A régi blog bejegyzéshez, kiegészítésként több videó is felkerült ezután. ITT 

Meghatározás – a honlapot olvasva

A mentál teszt célja, hogy megvizsgálja a kutya viselkedését olyan helyzetben, amikor az idegrendszere stresszelt. Az eredmény használható a kutya karakterének és a kiképzésre való alkalmasságának meghatározásához, és természetesen információt ad a tenyésztéshez.

A teszt a kutya 2 és 6 éves kora között hajtható végre.

A mentál teszt két speciálisan képzett bíró által kerül értékelésre. Speciális esetekben a kutya kaphat engedélyt, a tesz megismétlésére, amennyiben a kutya nem ment át az első alkalommal. DE nem engedélyezett az ismétlést a jobb pontszám elérésére annak ellenére, hogy a minősített kutya nem a természetének megfelelően viselkedett az első teszt során.

A következőket foglalja magába a teszt

1. Adottság a feladatra
Az a tulajdonság, ami mutatja, hogyan reagál helyesen a kutya megszakítás és félelem nélkül,  egy igazi vagy elképzelt félelmet keltő helyzetben.

2. Hajlamosság az agresszív viselkedésre
A kutya hajlamossága az agresszív reakcióra a bíró ingerlésére.

3. A “vágy” a védekezésre
A kutya hajlamossága a saját falkájának (saját magának) és gazdájának a védelmére. A teszt méri a kutya hajlamosságát és hajlandóságát. Nem, pedig a képzettségét a védelemre vagy a támadásra.

Minden jellemző értékelésre kerül egy 6-os skálán +3 és -3 pontozással.

4. A “vágy” a harcra.
A kutya öröklött hajlandósága a harc élvezésére – játékra,- amikor a kutya az erejét és állkapcsát is használja az akció során.

5. Nyugalom, magabiztosság.
A kutya öröklött nyugodtsága/magabiztossága vagy az idegessége /félénksége/nyugtalansága egy erősen stresszes helyzetben. Ide tartozik a kutya reakciója a lövésre, ami legalább két leadott lövést jelent egy “9mm-es” pisztolyból.

6. Temperamentum, vérmérséklet
A vérmérséklet alatt a kutya reagálási képességét értjük környezet változására. Ugyancsak jelenti a kutya alkalmazkodó képességét a gyorsan változó helyzetekben.

7. Mentális “keménység”.
A kutya mentális “keménysége” azt jelenti, hogy kellemetlen meglepetések mennyire erősen befolyásolják a feladatának végrehajtását. Mennyire emlékszik a kutya a kellemetlen szituációkra és mennyire kelletlen a feladat végrehajtásra ismételt körülmények között.

8. Megközelíthetőség
A kutya viselkedése az idegen de, barátságos idegennel szemben.

A teszt menete

1. teszt: Bemutatkozás, találkozás
A teszt azzal kezdődik, hogy a bíró megismerkedik a tulajdonossal abból a célból, hogy megtudja a kutya képzettségi szintjét, ami később fontos. Információ lehet a későbbi teszt pontok kiértékelésekor.

2. teszt: Megközelíthetőség:
A bíró lehetőséget ad a kutyának a kapcsolat felvételére. Amennyiben a kutya nem létesít magától kapcsolatot, akkor a bíró a kutyát hívó nevén hívogathatja. A kutyának engednie kell legalább a kapcsolatfelvételt, ami lehet barátságos barátságtalan vagy nagyon barátságos.

3. teszt: Harc
A bíró harcra próbálja kényszeríteni a kutyát. Ez a teszt végrehajtandó bottal vagy más eszközzel, amennyiben a kutya belemegy a játékba a bíró fenyegetheti a kutyát, hogy megbecsülhető legyen a harckészség.

4. teszt: Adottság a feladatra 1. – Megfélemlítési teszt
Ez, a teszt egy ismeretlen emberi alakú figurával kerül végrehajtásra, amit a pórázon a gazdájával várakozó kutya irányába mozgatnak. A kutyának nem szabad, hogy kezelje ezt a fenyegetést, nem kell tartania figurától. A feladatra való képesség ténylegesen akkor látszik, amikor a figura eléri a gazdát és megáll. Mennyi ideig tart a kapcsolatfelvétel a figurával? Kell a gazda ösztönzése?

Időt adnak a kutyának 

5. teszt: Védekezés
A kutya sétál a gazdával, hirtelen a bíró megtámadja őket. A kutyának azonnal el kell kezdeni a gazda megvédését a gazda és a támadó között helyezkedve.
Amikor a kutya tisztán kivehetően reagál (menekül, vagy védekezik) a bíró abbahagyja a támadást és elkezd baráti hangon beszélni a kutyához. A kutyának abba kell hagynia a támadást, és később barátságosan kell viselkednie minden agresszió nélkül.

6. teszt: Mentális “keménység”
Ez, a teszt általában egy a kutyával szemben hirtelenül kinyíló esernyővel kerül kivitelezésre, annak megrémítése céljából. A mentális ” keménység” meghatározásra kerül, amikor a gazda kis idő múlva visszavezeti a kutyát a rémisztés helyére. A “lágy” kutya visszautasítja a visszatérést a rémisztés helyére, “kemény” kutya látszólag nem is emlékszik az egész eseményre.

7. teszt: Vérmérséklet
Ez a teszt általában egy zörgő-zajos hordóval kerül kivitelezésre, amit a kutya után gurítanak üldözve azt. A kutya reagálása mutatja meg a kutya vérmérsékletét.

8. teszt: Adottság a feladatra 2.
A kutya gazdája bemegy egy a kutya számára akadályokkal teli sötét szobába. Kis idő múlva a kutyát utána engedik a szobába. A kutyának behívás és segítség nélkül kell megtalálnia a gazdáját. A kutyának figyelmen kívül kell hagynia az útjában lévő embereket és akadályt.

9. teszt: Agresszivitás
A kutyát rövid pórázon egy fához kötik, és magára hagyják. A bíró lassan támad a kutya irányába egyre növekvő uszítással. Minél nagyobb a kutya hajlandósága az agresszióra annál korábban kezd ellenállni a támadásnak.

10. teszt: Lövésállóság A kutya kikötve maradhat a fal mellett vagy a gazda mellett lehet pórázon. Legalább két lövésnek kell eldördülni a távolból, a kutyának nem szabad megriadnia a lövésektől.  

Bírálati lap
Kitöltésre kerül egy részletes bírálati lap és elhangzik egy szöveges értékelés is. Az adatbázisba egy összesített eredmény kerül be és a teljes pontszám. Ez derült ki számomra, amikor a pontszámok jelentését keresgéltem.  Azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy vajon a több vagy a kevesebb pontszám a jó !? Mit néz és mit, hogyan értékel a bíró? Részletes leírást találtam

Egy általános tájékoztatást, hogy aki részt vesz a teszten, tudja mi történik, mit értékelnek. Fordítás a finn nyelvről magyarra, majd a szöveg értelmezése következett. Többször nekirugaszkodtam, hogy olvasmányos, magyar kifejezésekkel leírható szöveggé váljon, de tartalmilag azért megfelelő legyen. Végül meghagytam a finn szavakat, kifejezéseket és az arról tudható bővebb információt már csak magyarul írtam ide.

Nyilvános adatok

A fejlécben a teszt megnevezése, időpontja, a kutya neve. Kié az értékelés, azt levágtam, mert csak illusztrációnak szánom , miként is képzelhetjük el a pontozást, közzétételt.

Egy magasabb pontszámmal

Teljes szöveg ITT    Ide az értékelési szempontokat teszem. 

Karakter teszt -Luonotesti

Testitulosten tulkinta luonnetestisääntöjen mukaan-azaz A vizsgálat eredményeinek értelmezése a vizsgálat jellege szerint

Toimintakyky Funkcionális kapacitás / magyarázat a kifejezésre, mert utána kellett járnom mire is gondolhatnak/ „Az egyén képességét egy feladat biztonságos, megbízható ellátására a funkcionális kapacitás vizsgálatával lehet értékelni.” A funkcionális kapacitást a jellemkép egyik jellemzőjének tekintjük, olyan kutyánál, aki az elképzelt vagy valódi veszélyben kényszer nélkül is kitart. Azt gondoljuk, hogy amit funkciónak tekintünk, számos tulajdonság együttes reakciója. A cselekvési képességhez legközelebb áll a bátorság.

A cselekvési képesség a kutya azon képessége, hogy kitart, annak ellenére, hogy félelemnek van kitéve. Más szavakkal, a kutya a félelmei ellenére megfelelő módon reagál, és ha szükséges, legyőzi félelmeit a cél elérése érdekében. A kutya reakciója a helyzetre, a genomra és a tapasztalatra épül. A funkcionalitás nem állandó, amely minden helyzetben megmarad, az sokkal inkább a kiváltó ingerre adott válasz. Egyének és egyének között különböző helyzetekben változik.  Minden területőrző viselkedésű állat esetében, a saját terület és mindenekelőtt a lakóhely közelsége a viselkedésre hatással van. Annak ellenére, hogy az egyén normális működésre képes, a kutyák funkcionálisabbak otthonuk közelében. Családtagjaikkal (gazdájával) a kutya kevésbé ijedt, vagy legalábbis hajlandó legyőzni a félelmeit.

Terävyys: Az élesség

Az élesség olyan funkció, amely a kutyát agresszív reagálásra készteti, amikor fenyegető helyzetben érzi magát. Az élesség foka fordítottan arányos az irritációs küszöb magasságával. Minél hamarabb reagál az agresszív ingerre, annál nagyobb az élességi fok.

Puolustushalu: Védekezés

A védőkészség mutatja a kutya veleszületett hajlamát arra, hogy támadás vagy támadás kísérleténél aktívan védje magát, a falkát, a gazdát. A védekezési vágy különböző helyzetekben, a környezet változáskor, a kutya hangulata szerint változik. Ez a vizsgálat megfigyeli a kutya viselkedését olyan helyzetekben, amikor a fenyegetést egy ismeretlen személy adja.

Taisteluhalu: Harckészség

Vágy a harcra: A harc művészete, örömmel részt venni küzdelemben, élvezni a csatát anélkül, hogy az ideges agresszióra épülne. Egyfajta játék-játéknak tekinthető, amelynek legfontosabb része a csata. A harci vágy, belső hajtóerő.

Hermorakenne:- Idegrendszer  

Az idegszerkezet erősségére vagy gyengeségére utal a kutya reagálása, amikor erős belső feszültség és változó körülmények között van.   A jó ideg szerkezet, hogy stabil, képes kezelni a feszültséget, anélkül, hogy természetellenes kimerültség, hisztéria, vagy más belső jelek jellemeznék. A kutya idegességének tünetei például a következők: intenzív nyugtalanság, test vibráció, emelkedett pulzus, ami nem a fizikai megterhelés miatt következik be, megnövelt nyelés, indokolatlan és nem megfelelő mozgás, a biztonság keresése, hasmenés vagy hányás.

TemperamenttiVérmérséklet

A temperamentum a viselkedés élénkségére, a figyelem gyorsaságára (figyelem) és az új helyzetekhez és környezetekhez való alkalmazkodás képességére utal. A legtöbb jól adaptálható kutya élénk. Az élénk, figyelmes kutya, amikor új környezeti ingereket kap, hamar felismeri és hozzászokik jelentésükhöz. A nagyon élénk kutyák nagymértékben befolyásolják környezetüket, ami túlzott szétszórtságot és hosszabb alkalmazkodási időt eredményez. Ez még hangsúlyosabb zavaró körülmények között, mivel szinte képtelenek összpontosítani és helyben maradni. Az ezekhez a helyzetekhez való alkalmazkodást a fizikai fáradtság is akadályozza, melyet maguknak okoznak.

Kovuus: Keménység

A keménység arra utal, hogy a kutya hajlamos emlékezni vagy nem emlékezni a kellemetlen élményekre.

LuoksepäästävyysMegközelíthetőség:

A hozzáférhetőség a kutya idegen személyekkel szembeni hozzáállását jelenti. A kutya hozzáférhető, amikor türelmetlenül és spontán módon törekszik más emberekkel ismerkedni, akivel az ő oktatója találkozott. A kutyát, aki egyértelműen elkerüli az ismerősöket, vagy egyértelmű ellenállást mutat, amikor találkozik a vendégekkel, úgy hívják, hogy tartózkodás. A jóindulatú kutya csak fenyegető helyzetekben támad. Ez nagyban függ a kutya élességétől. Egy éles kutya a kis fenyegetésre is reagál, könnyebben hibázhat, mint a kevésbé éles kutyák.

Az átláthatóság azt jelenti, hogy a kutya valódi hangulata nyilvánvaló a viselkedésében, függetlenül attól, hogy ez a viselkedés pozitív-e vagy negatív az ember számára. Nincs szükség külön tesztre a hozzáférhetőség értékeléséhez, de az értékelés teljes egészében a tesztbíróknak a kutyák viselkedéséről az emberekre vonatkozó viselkedésén alapul.

Laukauspelottomuus: Lövés állóság

Egy kutya, aki teljesen közömbös a lövésekkel, vagy akit csak a szokásos módon érdekli, lövésálló.

A kutyák, akik nyugtalanul viselkednek az első lövés után, de gyorsan túlteszik magukat a szorongásukon, és az ismétlődő lövésre egyre kisebb reakciót mutatnak, még elfogadhatók.

Egy kutya, aki hevesen reagál a lövésekre, például ugatással, támadó támadással, vagy egyébként izgatott lesz a környezet eseményeitől, de több lövés nem mutat idegességet,

Részletesen mit jelentenek a + és – jelek

+++ Laukausvarma: Koira, joka käyttäytyy täysin välinpitämättömästi laukauksiin tai joka on niistä kiinnostunut vain luonnollisella tavalla. +++ A kutya teljes közönnyel reagál a lövésekre vagy természetes módon érdeklődik. .

++   Laukauskokematon: Koira, joka reagoi ensimmäisiin laukauksiin, mutta kuultuaan useamman laukauksen levottomuus pienenee. ++ Launcher: Az első lövésekre reagáló kutya, de több lövés után a nyugtalanság csökken.

+  Paukkuärtyisä: Koira, jolle ampuminen aiheuttaa selviä aggressiivisia reaktioita äänen suuntaan. + Sparrow: Olyan kutya, akinek a lövéskor világos agresszív reakciókat okoz a hang.

– Laukausaltis: Koira, joka osoittaa melko selvästi epänormaalia, mutta ei hermostunutta käyttäytymistä. Reagoi suunnilleen samalla tavalla jokaiseen laukaukseen. – Megdöbbentő: Egy kutya, amely egyértelműen kóros, de nem ideges viselkedést mutat. Minden lövésnél közel azonos módon reagál.

– –  Laukausarka: Koira, joka jokaisen laukauksen jälkeen reagoi hermostuneesti osoittaen yhtä suurta tai suurempaa hermostuneisuutta. Koiralla on vaikeuksia mielen tasapainonsa palauttamisessa. – – Éles: Egy kutya, aki minden lövés után idegesen reagál, egyformán vagy még nagyobb idegességre utal a magatartása.  A kutya nehezen tudja visszaállítani az egyensúlyát.

Vissza a történethez

Eltelt néhány év, amíg kiderült számomra, hogy a hét részes videó sorozatban, bár hasonlít feladataiban a szöveges leírásra, mégsem az a finn karakter teszt látható, amiről egy fordítást megőriztem még 2006-ban. Van egy másik is, más mozaik szóval jelölve. Így amikor megleltem azokat a videókat, amik teljes mértékben fedték a leírást, többet megnéztem. Több videó megnézése után pedig megfogalmazódik a kérdés, vajon milyen eredményei vannak még a példa videón kívül a kutyának. 

Példa videó

Boxlee Heat Luonnetesti + 248p Így jutottam el az adatlapjához, ahol látható a kutya “története”.

Azaz minden esemény rögzítve van, tesztek, kiállítások, családfa, kiemelt vizsgálati eredmények. Ez már tenyésztői kíváncsiság volt, vajon rokonainak,,  a testvéreinek? Majd kíváncsiságból, még számos másik videót néztem meg. A sokadik után is azt gondoltam, hogy ilyen kutyás környezetben lehet előre haladni, bár sok munkával jár.

Finn karakterteszt