Őrző-védő ágazat IGP C 1,Általános rendelkezések. Alapvető szabály, hogy a KUTYA bármely őrző-védő gyakorlat alatt csak a védő kart foghatja meg. A SEGÉD bármely más testrészen való megfogása kizárást von maga után. Azokban az országokban, melyekben a botütés jogszabály által tiltott, ezt a gyakorlat részt e nélkül hajtják végre. A botütés kizárólag a kutya válla és marja környékén megengedett.

A kutyának minden terhelési szakaszban a terhelésre közömbösen kell viselkednie, és az egész őrző-védő gyakorlat alatt teli, energikus és minden részben állandó fogást kell mutatnia.

 A pálya kijelölése

Az IGP-őrző-védőben az előírt jelöléseknek jól láthatónak kell lenniük az SEGÉD, a TELJESÍTMÉNYBÍRÓ és a KUTYAVEZETŐ számára egyaránt. A pálya az alábbi jelöléseket kell, tartalmazza:

– a KUTYAVEZETŐ helye a kihíváskor

– a SEGÉD kiindulási pontja a szökéshez, valamint a szökési távolság végének (kb. 20 lépés) megjelölése, melyen belül a KUTYÁNAK a szökést meg kell akadályozni (ld.: ábra);

– a KUTYA kifektetési helye szökéshez (ld.: ábra);

– a szembe támadás kezdőpontja a KUTYAVEZETŐ részére.

 pályarajz

Rejtekhelyek

Egy erre alkalmas helyen, annak hosszanti oldalain oldalanként 3-3 rejtekhelyet kell felállítani minden vizsga szinten (IGP 1-3). ld.: ábra. Minden vizsgaszinten mindegyik rejtekhelyet a pályára kell állítani.

 Alapkövetelmények

Az egész őrző-védő munka értékelése során az ösztönös adottságokat, a magabiztosságot, a terhelhetőséget ugyanúgy értékelni kell, mint a fogáskészséget és a vezethetőséget. A KUTYA mindvégig mutassa a magabiztosságát és a SEGÉDDEL szembeni küzdeni akarását.

 Az őrző-védő gyakorlatok értékelése

Az értékelés elsődleges szempontjai:

– Nem magabiztos a támadásra történő reagálása, a fogás erőssége és telisége az eresztésig kifogásolható.

– Terhelésre negatív reakciót mutat.

– A SEGÉD irányába figyelmetlen, nem kellően domináns és feszes őrzés.

Egy minősítés levonás kissé figyelmetlen őrzés és/vagy kisebb provokáció az őrzési szakaszban. Két minősítés levonás erősen figyelmetlen őrzés és/vagy erős provokáció az őrzési szakaszban. Három minősítés levonás a KUTYA nem őrzi a SEGÉDET, de a SEGÉD mellett marad

Hiányos, ha KUTYA az érkező KUTYAVEZETŐ felé elindul.

Megszakítás, ha KUTYA nem állja a SEGÉD terhelését, elengedi a kart és ott hagyja a SEGÉDET. A KUTYA azelőtt elhagyja a segéd-et, mielőtt a TELJESÍTMÉNYBÍRÓ utasítaná a KUTYÁT mellé lépésre. Vagy csak a KUTYAVEZETŐ Vezényszavára marad a Segédnél.

 Eresztés/megismételt vezényszavak – értékelés- és pontlevonás

Amennyiben a Kutya az első engedélyezett Vezényszóra nem ereszt, a TB utasítására további két Vezényszó adható ki az eresztésre.

Amennyiben a Kutya még egyszer befog, egy további Vezényszó engedélyezett annak érdekében, hogy a kutya kontroll alá kerüljön.

Gyakorlatok és pont elosztásokőrző-védő gyakorlatok

IGP 1 őrző-védő ágazat gyakorlatok és pontelosztások részletesen 

Fürkészés a segéd után                         5

Állás és felugatás                                  15

Szökési kísérlet megakadályozása  20

Visszatámadás elhárítása őrzésből 30

Szembetámadás                                    30

                                  Összpontszám    100

Jelentkezés

A KUTYAVEZETŐ alapállásban jelentkezik a TB- nál. Az IGP-1, IGP-EV és IGP-ZTP vizsga szinteken, pórázon vezetett, az IGP-2 és IGP-3 vizsgaszinteken, szabadon követő K-val. Jelentkezésnek tekinthető, ha a KV a „fürkészés a segéd után” gyakorlathoz szükséges alapállásban a TB felé fordulva áll és kezét felemeli.

Fürkészés a segéd után

A KV a TB engedélyére a gyakorlat megkezdéséhez a rejtekhely irányába fordulhat. IGP-1, 1 rejtekhely. A kutyavezető az őt pórázon követő kutyával a pálya középvonalában, a 6-ik rejtekhellyel egy vonalban alapállást vesz fel, majd lecsatolja a pórázt. Kezének felemelésével jelzi, hogy a gyakorlat megkezdésére felkészült. A TB utasítására a K-t közvetlenül a SD rejtekhelyéhez küldi.

A fürkészésre kiadott vezényszóval és a kutyavezető bal, vagy jobb kezének irányba mutatásával kezdődik el a gyakorlat. Amint a kutya eléri a segéd rejtekhelyét, a kutyavezető nem ad további kar- és hangjeleket, hanem egy helyben megáll, amíg nem kap engedélyt a K mellé lépéshez.

Értékelés

Amennyiben a K alapállás közben nem nyugodt, vagy további kéz- és hangjel szükséges, a pálya képzeletbeli középvonalának elhagyása, a KV nem normál lépés tempóban halad, a rejtekhelyet tágan kerüli meg, ha a K önállóan és nem a KV utasítására tevékenykedik, ha a rejtekhelyet nem, vagy nem figyelmesen kerüli, ha a K nehezen vezethető és irányítható, súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét.

Amennyiben a KV kutyáját fürkészés közben alapállásba rendeli, a gyakorlat 0 pontra értékelendő. Az őrző-védő munkát folytathatja, azonban ha a K ismét alapállást vesz fel, az ágazatot meg kell szakítani. Ha a K a SD-et nem találja, akkor a KV egy második kísérletet tehet közvetlenül a SD rejtekhelyéhez küldésére. Ha ez sikertelen, akkor az ágazatot meg kell szakítani.

Állás és felugatás (10 pont állásért, 5 pont felugatásért)

 

Vezényszó a fürkészésre és a teljesítménybíró utasítására a kihívásra.

A kutyának magabiztosan, aktívan, figyelmesen kell a SD-t állnia és kitartóan ugatnia. Az ugatás időtartama kb. 20 másodperc. A gyakorlat a következőképpen ér véget: A KV a TB utasítására a SD-től 5 lépés távolságra kijelölt pontra lép. A TB utasítására magához hívja a K-t és alapállást vesz fel, vagy alternatív módon a felugató K-hoz lép, az „ültetés” VSZ-val alapállásba rendeli, pórázra veszi és pórázon vezetve a kijelölt helyen újra alapállást vesz fel. A K szabadon követésben is a kijelölt helyre vihető.

A segéd szökési kísérletének megakadályozása

Vezényszó a szökés megakadályozására és az eresztésre.

A TELJESÍTMÉNYBÍRÓ utasítására a kutyavezető felszólítja a SEGÉDET, hogy lépjen ki a rejtekhelyről. A SD normál jár módban a szökéshez kijelölt helyre áll. A kutyavezető a kutyát a megjelölt fektetési helyre vezeti. IGP-1. A KV a K-t szabadon követésben, vagy pórázon is felvezetheti a kijelölt kifektetési helyre, majd ott alapállásban megállnak. Eközben a K-nak vezethetőséget, figyelmességet és koncentrációt kell mutatnia és végig a KV bal térdével egy vonalban kell haladnia.

Ezt követően a – pórázon vezetett kutya esetében a póráz levételét követően – a Kutya a fektetés vezény szavára gyorsan és pontosan felveszi a fekvő testhelyzetet és ebben a helyzetben nyugodt, biztos és figyelmes marad a segéd irányába.

A Kutya és a segéd közötti távolság 5 lépés. A kutyavezető visszamegy a rejtekhelyhez, miközben látnia kell a Kutyát, a segédet és a teljesítmény bírót.  Ezt követi a szökési kísérlet.

 A szökés

A TB utasítására a SD szökést kísérel meg. Ezzel egyidejűleg a KV egyszeri VSZ-ra a K-nak a SD szökési kísérletét habozás nélkül, nagy elszántsággal és energikus, valamint erőteljes fogással, hatékonyan kell megakadályoznia. A SD megállásától az eresztésig egy ún. átmeneti szakasz (kb. 1 mp) következik, melyet követően a K-nak eresztenie kell. Az eresztésre a KV az ehhez megfelelő időben (kb. 3 mp) önállóan kiadhat egy VSZ-t. Az ezt követő őrzési szakasz időtartama kb. 5 másodperc.

 Értékelés

A határozott, gyors és energikus reagálás hiánya, erőtlen és nem kellően hatékony fogás, a SD szökésének nem hatékony megakadályozása, nyugtalan és nem teli fogás az eresztésig, a figyelmesség és a dominancia hiánya az őrzésben súlyuknak megfelelően a gyakorlat értékét csökkentik.

Amennyiben a fogásra nem történik VezéySZó kiadása, a gyakorlat egy minősítést veszít az értékéből. Ha a K szökéskor fekve marad, vagy azt 20 lépésen belül nem akadályozza meg, az ágazat bírálatát meg kell szakítani.

ÖMT értékelése C ágazatban

 

Vissza támadás elhárítása őrzésből (IGP1-3)

Vezényszó az eresztéshez és az alapállás felvételéhez.

A nagyjából 5 mp-es őrzési szakasz után a TB utasítására a SD megtámadja a K-t. A K-nak a KV befolyása nélkül, energikus és erőteljes fogással kell elhárítani a támadást. A SD a K-t bottal fenyegető ütő mozdulatokkal és pszichikai fenyegetéssel terheli. A terhelés közben különösen figyelni kell a K magabiztosságát, terhelhetőségét és a teli, állandó fogást.

Két botütésre kerül sor. >>>már nincs botütés 2022-től. A TB utasítására a segéd úgy fejezi be a terhelést, hogy a kutya háttal legyen a kutyavezetőnek. A SD megállásától az eresztésig egy ún. átmeneti szakasz (kb. 1 mp) következik, melyet követően a Knak eresztenie kell. Az eresztésre a KV az ehhez megfelelő időben (kb. 3 mp) önállóan kiadhat egy VSZ-t. Az eresztés közben és után a SD nyugodtan állva marad. Az eresztés után a K figyelmesen, magabiztosan és nagy dominanciával őrzi a SD-et.

A gyakorlat befejezése IGP-1

A KV a TB utasítására normál tempóban legrövidebb úton a K-hoz megy, alapállásba rendeli, majd felteszi a pórázt. A kutyavezető dönthet úgy, hogy a kutyát szabadon követésben vezeti tovább. A segéd által használt botot nem veszi el.

Értékelés

A határozott, gyors és energikus reagálás hiánya, erőtlen és nem kellően hatékony fogás, a SD szökésének nem hatékony megakadályozása, nyugtalan és nem teli fogás az eresztésig, a figyelmesség és a dominancia hiánya az őrzésben súlyuknak megfelelően a gyakorlat értékét csökkentik.

Szembe támadás a kutyára

Vezényszó az eresztésre, ültetésre és a be kíséréshez. A segéd állva marad, ahol az előző gyakorlat befejeződött. A kutyavezető kutyáját a „Visszatámadás elhárítása őrzésből” gyakorlat befejeztével pórázon, vagy szabadon követésben egy kb. 30 méterre lévő pontra viszi. A K eközben szabályosan láb mellett, a KV térd magasságával egy vonalban halad. A kijelölt pont elérésekor a KV megáll és megfordul. VSZ-val a K-ját leülteti, és amennyiben az pórázon van, lecsatolja róla. A nyugodt és a SD-et figyelő K-t a nyakörvénél fogva meg lehet tartani, azonban biztatni nem lehet. A TB utasítására a SD erőteljes fenyegetéssel és elkergető szavak kíséretében frontálisan a K-ra támad. A TB további utasítására a KV kutyáját VSZ kiadásával a támadás elhárítására küldi. A kutya habozás nélkül, nagy dominanciával és határozottsággal tör a segédre. A megragadás után segéd a kutyát a bottal történő fenyegető ütő mozdulatokkal és pszichikai fenyegetéssel terheli. Eközben figyelni kell a K magabiztosságát, terhelhetőségét, valamint a szoros és állandó fogást.

A TB utasítására a SD befejezi a terhelést.

A KV saját magától nem hagyhatja el helyét. A TB utasítására a SD megáll oly módon, hogy a K a kutya vezetőnek háttal legyen. A SD megállásától az eresztésig egy ún. Átmeneti szakasz (kb. 1 mp) következik, melyet követően a K-nak eresztenie kell. Az eresztésre a KV az ehhez megfelelő időben (kb. 3 mp) önállóan kiadhat egy VSZ-t. Az eresztés közben és után a SD nyugodtan állva marad. Az eresztés után a K szorosan a SD mellett marad, és figyelmesen, magabiztosan és nagy dominanciával őrzi. A TB utasítására a KV normál tempóban, a legrövidebb úton a kutyájához megy, és azt alapállásba rendeli, majd elveszi a segéd botot. A KV a SD mellett új alapállást vesz fel.

Ezt követi a bekísérés

a TB – hoz gyakorlat, kb. 20 lépés távolságban, mely pórázon vagy szabadon követésben történik. A bekíséréshez egy VSZ használata megengedett. A K a KV és a SD között halad. A K a bekísérés közben legyen figyelmes a SD irányába, azonban nem akadályozhatja, nem ugrálhat, fel vagy nem foghatja meg. A bekísérés végén a KV a kutyájával együtt alapállást vesz fel a TB-nál és jelenti neki, hogy az őrző-védő munkát befejezte. A KV a pórázon vezetett K-val a bíró által meghatározott értékelési helyre megy. A K-t az odavezetés során végig kontroll alatt kell tartani.

Értékelés

A határozott, gyors és energikus reagálás hiánya, erőtlen és nem kellően hatékony fogás, a SD szökésének nem hatékony megakadályozása, nyugtalan és nem teli fogás az eresztésig, a figyelmesség és a dominancia hiánya az őrzésben súlyuknak megfelelően a gyakorlat értékét csökkentik.

Nézd meg a régi IPO 1 C ágazat követelményeit is ! 

IGP C 1 őrző-védő ágazat