IGP-ElőVizsga IGP-EV

előtte kötelező a BH vizsga, ami 15 hónapos kor-tól letehető.  AZ IGP-EV alkalmazható:

  1. a kutya munkaosztályban való nevezéséhez
  2. indulási elő követelményként az IGP-1 vizsgához, melynek szükségességéről a tagország- ( TO) dönt

Az IGP-EV vizsgát (elővizsga az IGP-1 vizsgához) az FCI MUNKAKUTYA Bizottsága dolgozta ki.

„A” ágazat 100 pont

„B” ágazat 100 pont

„C” ágazat 100 pont

Összesen: 300 pont

Nyomkövetés “A” ágazat

Saját nyom, azonnal kidolgozandó, idő kiesés nélkül!  Minimum 200 lépés, kettő száron, egy töréssel ( derékszög) 2 saját tárggyal . Tárgy mérete 10 cm.  értékelés

A nyomfektetésre alkalmas terület

Nyomfektetésre alkalmas terület minden természetes talaj, pl.: rét, kaszáló, szántóföld, vagy erdei talaj. Minden vizsgafokozatban lehetőség van arra, hogy a nyom a rendelkezésre álló nyomterülethez igazodjon, mely során területváltás vagy út keresztezése is lehetséges.

A nyom fektetése

A TB, vagy a nyom fektetésért felelős személy feladata, hogy a nyomok a rendelkezésre álló nyom területnek megfelelően kerüljenek lefektetésre.

A nyom kiindulási pontját egy táblával jól felismerhetővé kell tenni, amelyet közvetlenül a kiindulási pont mellett baloldalon a földbe kell szúrni.

A NYomFektető kis időt tartózkodik a szimatkatlanban és ezután normál lépésekkel halad a kijelölt irányban.

Nyomfektetés közben a NyomFektetőnek figyelnie kell a normál módon való haladásra, valamint arra, hogy a töréseknél a K kereső munkája ugyanúgy folyamatos tudjon maradni.

Megszakított nyomot fektetni nem szabad (ld. vázlat).

A K segítése természetellenes járással, a talaj súrolásával, vagy a járásmód megváltoztatásával az egész nyom fektetése közben tilos.

Nyom tárgyakat a törésektől számított 20 lépésen belül elhelyezni nem szabad és az utolsó tárgy letétele után még 10 lépést egyenes irányban meg kell tenni.

A tárgyakat a TB részére meg kell mutatni.

Pozitív kritériumok – azaz, Kívánatos

Kitartó, nyugodt, egyenletes és folyamatos munka, a Kutyavezető általi gyors feloldás. A vezényszavakra történő azonnali reakció, a kutya kitartó és céltudatos munkája, valamint a távoli kutatómunka.

Hibának minősül – azaz amiért pont levonás jár

A tárgy kutya általi felvétele, valamint a KV erős segítségével megtalált tárgyak nem értékelhetőek.

A tárgy megérintése 1 – 3 pont levonás

Idő előtti felállás, nem megengedett vezényszavak 1 – 3 pont levonás

A Kutyavezető elhagyja a középvonalat 2 – 5 pont levonás

Egérfogás, ürítés, stb. 4 – 8 pont levonás

A Kutya kedvetlen munkája 4 – 8 pont levonás

A kutatómunkára adott idő letelte után a munkát megszakítják. Az addig megszerzett pontokat értékelik.

További negatív értékelési szempontok: nyugtalan viselkedés a jelzéskor, ugatás, a KV által engedély nélkül nyújtott segítségek, a kutató terület határainak nagymértékű átlépése.
Videó , ahol bemutatja a változásokat. Így képzeld el, a fent részletezett követelménnyel! 

Engedelmességi gyakorlatok az IGP-EV-hez és IGP-ZTP-hez

IGP-EV

Általános rendelkezések

Alapvető követelmények

– Összbenyomás

 magabiztosság

 jókedvű, motivált munkavégzés

 koncentráció és figyelmesség

 a csapat összhangja

– Technikai helyesség

 helyzet, pozíció

 felvétel, kivitelezés

A TB-nak az engedelmességi gyakorlatok megkezdése előtt a VR-ben előírt eszközök meglétét és állapotát ellenőriznie kell. Az eszközöknek az IGP szabályzatban előírtaknak megfelelőnek kell lenni.

Az engedelmességi ágazat minden gyakorlata alatt kiemelt figyelemmel kell értékelni a kutya viselkedését a kezdő alapállástól a gyakorlat befejezéséig.

 Vezényszavak (VSZ)

Amennyiben a kutya a harmadik kiadott VSZ ellenére sem hajt végre egy gyakorlatot, akkor azt értékelés nélkül meg kell szakítani.

A behívásnál a Kutya neve használható a behívás vezényszava helyett. A Kutya nevének használata más vezényszóval együtt azonban dupla vezényszónak minősül.

A kutya vezényszóra adott reakciója

A KutyaVezető  által kiadott VezénySZó-ra a K a gyakorlatot jókedvűen végre kell, hogy hajtsa. Minden félelemre, vagy stresszre utaló magatartás a gyakorlat értékét csökkenti.

Vezényszó ismétlése:

Ha egy kutya a gyakorlatot 2. megismételt vezényszó után sem hajtja végre, akkor azt 0 pontra kell értékelni. Ha egy kutya egy gyakorlatrészt a 2. megismételt vezényszó után sem hajtja végre, akkor a gyakorlat értéke legfeljebb magas „hiányos” lehet.

Első megismételt vezényszó: „megfelelő” a részgyakorlat

Második megismételt vezényszó: „hiányos” a részgyakorlat

Pld.: Egy 5 pontos részgyakorlatnál Első megismételt vezényszó: „megfelelő”; az 5 pontból 1,5 pont levonás

Második megismételt vezényszó: „hiányos”; az 5 pontból 2,5 pont levonás

Ha egy kutya a gyakorlatban VezénySZó nélkül hajt végre egy részgyakorlatot, akkor azt „hiányos”-re kell értékelni.

 Jelentkezés

A B ágazat gyakorlatai előtt a KutyaVezető kutyájával a TB-nál jelentkezik (és üdvözli őt). A jelentkezés pórázon vezetett K-val történik.

 Gyakorlat kezdete és vége

A gyakorlat megkezdésére a TeljesítményBíró ad utasítás.

A továbbiakban, a fordulatokat, az ütemváltást és a megállásokat a KV külön utasítás nélkül hajtja végre. Az előírt – kb. 3 másodperces – időintervallumot be kell tartani például az elé ülésből a gyakorlat végső alapállásának felvétele előtt, az apportfa tartása-átadása során, a Kutya dicséretekor és az új gyakorlat megkezdése előtt.

Amennyiben a KV egy gyakorlatot elfelejt, a TB felhívja a figyelmét, hogy a hiányzó gyakorlatot hajtsa végre. Nem történik pont levonás. Egy részgyakorlat kihagyása a gyakorlat értékét csökkenti.

Alapállás végrehajtása

Minden gyakorlat alapállás kezdődik és végződik.

A kezdő alapállást minden gyakorlat előtt egyszer, az elindulás irányába (előre lépéssel) lehet felvenni. Alapállásban a K a KV mellett egyenesen, figyelmesen ül úgy, hogy a vállízülete a KV bal térdével egy vonalban van. Alapállásban a KV nem állhat terpeszben és mindkét karját lazán a test mellett tartja.

Felvezető szakasz

Az alábbi gyakorlatoknál kell a felvezető szakaszt bemutatni úgy, hogy a KV legalább 10, legfeljebb 15 lépést tesz meg a gyakorlat VSZ-vának elhangzása előtt.

 mozgásból fektetés behívással,

 Elhozatal

Azoknál a gyakorlatoknál, amelyeknél vissza kell térni a K-hoz, a KV a K-ja mellé beléphet elölről, vagy megkerülheti azt.

Behívás/elé ülés/lábhoz rendelés

Behívásnál a behívás VSZ-a helyett a kutya neve is használható. A K nevének összekapcsolása a behívás VSZ-ával dupla VSZ használatnak minősül.

A Kutya jókedvűen, célirányosan és közvetlenül (legrövidebb úton) kell, hogy a KV elé érkezzen, majd szorosan és egyenesen előtte leül. A K a lábhoz rendelés VSZ-ra azonnal alapállást vesz fel. A K az alapállást a KV-t megkerülve, vagy szemből mellé fordulva is felveheti.

Dicséret

A dicséret minden végrehajtott gyakorlat után, kizárólag alapállásban engedélyezett. Amennyiben ez a következő gyakorlat alapállása is, a kb. 3 másodperces időintervallumot be kell tartani a következő gyakorlat megkezdése előtt.

Rontott testhelyzet

Minden technikai feladatnál (ültetés, fektetés az egész gyakorlatot a további hibáktól függetlenül 50%-kal csökkenti a rontott testhelyzet.

Megjegyzés: pl. IGP 1 szinten a Kutya menet közben ültetés gyakorlatnál a K állva marad – 10 pontból 5 pont levonás, további hiba (figyelmetlenség, ellépés) az 5 pontból további pontlevonással jár.

 Apportfa átadása

Amennyiben a K az apportfát a harmadik vezényszóra sem adja át, akkor engedetlenség miatt kizárásra kerül.

 Apportfák

Apport gyakorlatoknál csak a RV által biztosított apportfák használhatók.

Kivétel: IBGH 2 és IBGH 3 vizsgaszinteken, ahol használható a kutyavezető saját apportfája is.

Minden résztvevő ugyanazzal az apportfával dolgozik, amelynek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

– a fogó rész faanyagú,

– előírt súlyú,

– a fogórész és a talaj közötti távolság legalább 4 cm.

 IGP -EV IGP- ZTP

sík talajon saját apportfa 650 gramm

Akadály

Az akadály méretei a következők: magasság: 80 cm, szélesség: 150 cm.

Próbaugrás a vizsga során nem megengedett. Értelemszerűen a lengő rész nélküli magasságon értendő !

Követelmények

Az „A” és „B” ágazatokban leírt gyakorlatok végrehajtása az általános részben leírtak szerint történik.

Gyakorlatok leírásai

Pórázon vezetés, és szabadon követés lövés leadással

A K a KV-t az alapállásban egyszer kiadott „Lábhoz” VSZ-ra figyelmesen, örömmel és koncentráltan követi oly módon, hogy annak lapockája a KV bal térdével egy vonalban marad. A szabadon követést a lentebb lévő vázlat tartalmazza.

A KV a kezdő alapállást legkésőbb addig kell felvennie, amíg a másik KV a “helyben maradás figyelemelvonással” gyakorlatnál alapállást felveszi.

A lövés közömbösség vizsgálatára az első egyenes szakaszban kerül sor, ahol 5 másodperces különbséggel, legalább kb. 15 méteres távolságból két lövés (6mm-es fegyverből) kerül leadásra.

Lövések leadására IGP-EV, vizsgaszinteken sor kerül.

A K-nak a lövésekkel szemben közömbösnek kell maradnia. Amennyiben a K lövés félősséget mutat, kizárásra kerül és az addig megszerzett ágazati pontok elvesznek.

Nem egyértelmű reakció esetén a TB a lövés iránti közömbösséget elkülönített helyen még egyszer megvizsgálhatja.

A hátra fordulatokat a KV balra fordulva hajtja végre. A K forduláskor jobbra kanyarodva megkerülheti a KV-t, vagy annak térdével egyvonalban balra fordulva is végrehajthatja a gyakorlatot.

A futó- és lassú lépésnek szemmel láthatólag el kell különülnie a rendes lépéstől. A lépésmódok közötti tempóváltásoknak átmenet nélkül kell történniük.

A második hátra fordulat után meg kell állni. A K VSZ kiadása nélkül leül.

A mozgó csoporton való áthaladást mind pórázon IGP-EV mind szabadon követés közben be kell mutatni. A KV és kutyája egy személyt jobbról és egy személyt balról megkerül (pl.: 8-as alakzat) és legalább egy alkalommal egy személy közelében megáll. A TB dönthet a gyakorlat megismételtetéséről.

A TB utasítására a KV és a K elhagyják a csoportot és felveszik az alapállást. A K dicsérete csak a már felvett alapállásban engedélyezett.

Az előírásszerű szabadon követés betartása az egyes gyakorlatok között is szükségszerű. A K-t az apportírozás gyakorlatra is szabályos láb melletti pozícióban kell vezetni.

A KV az IGP-EV szinten a pórázon lévő, Kutyjával a TB-hez megy, Kutyát leülteti és bemutatkozik. A TB engedélyére a KV minden vizsga szinten (kivéve BH, IBGH-1 és IBGH-2), az őt szabadon követő Kutyával kezdő alapállást vesz fel.

A TB további utasítására a KV megkezdi a gyakorlatot.

Egy pontos, nyugodt és figyelmes alapállásból kiindulva a KV által kiadott “lábhoz” VSZ-ra a K vezetőjét, figyelmesen, jókedvűen, egyenesen és gyorsan követi. A K lapockája mindig a KV bal oldalán, a KV térdével egy magasságba esik és a K ezt a pozíciót mindvégig megtartja. A K megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül.

A gyakorlat kezdetekor a KV kutyájával 50 lépést halad előre anélkül, hogy megállna. Hátra fordulat után további 10-15 lépést tesz, majd a “lábhoz” VSZ kiadásával bemutatja a futó és a lassú lépés gyakorlatokat (mindegyik kb. 10-15 lépés). A lépésmód váltások között átmeneti tempó nem engedélyezett.

A kezdő alapállás helye egyben a befejező alapállásé is. A csoportban a KV és kutyája egy személyt jobbról és egy személyt balról megkerül, valamint egyszer megáll a csoportban.

Értékelési szempontok

Elől járás, oldalra eltávolodás, lemaradás, lassú vagy vontatott leülés, ismételt VSZ alkalmazása, testjelek, hibás alapállás, figyelmetlenség, hiányos munkakedv és motiváltság, vagy a K lehangolt és nyomott viselkedése a gyakorlat értékét a hiba súlyának megfelelően csökkenti.

Menet közben fektetés behívással
  1. rész: Alapállás, felvezető szakasz, fektetés végrehajtása pontok 50%-a
  2. rész: Behívás, elé ülés és befejező alapállás pontok 50%-a

A gyakorlat felvezető szakasza – 10-15 lépés – IGP-EV-vizsga szinten normál lépésben történik. A fektetés vezényszavára a kutyának azonnal és egyenesen, a menetiránynak megfelelően le kell feküdnie anélkül, hogy a KV a mozgását megváltoztatná, vagy hátra nézne. A KV tovább halad kb. még 30 lépést, majd szembefordul a K-val, amely ez idő alatt végig nyugodtan, a KV-t figyelve egy helyben fekszik.

A TB utasítására a KV kiadja a VSZ-t (lehet a K neve is), melyre a kutyának azonnal, jókedvűen célratörően és közvetlenül a KV-höz kell futnia, majd előtte szorosan és egyenesen le kell ülnie. A lábhoz rendelés VSZ-ra a K rögtön felveszi az alapállást.

Értékelési szempontok

Lassú fekvés, nyugtalanság vagy figyelmetlenség fekvő helyzetben, nem céltudatos érkezés a KV-höz, a KV általi segítségnyújtás, mint pl.: terpeszállás, az egyéb viselkedési hibákkal együtt és súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét. Amennyiben a K áll, vagy ül, a gyakorlat értékét további

50 százalékkal csökkenteni kell.

Amennyiben a K a második megismételt vezényszóra sem jön, a gyakorlatot hiányosnak kell értékelni. (0 ponttal) Ez esetben a kutyát el lehet hozni és a vizsgát a következő gyakorlattal folytatni lehet.

IGP EV “C” ágazat

 A „C” ágazat gyakorlatainak végrehajtása az alábbiak szerint történik:
  1. Állás és felugatás  15 pont
  2. A segéd szökésének megakadályozása 30 pont
  3. Szembetámadás a KV-re és a K-ra  50 pont
  4. Bíróhoz kísérés 5 pont

                                                       Összesen: 100 pont

 Általánosságok

ÖMT értékelés történik. A SD bottal rendelkezik, mellyel a K-t fenyegeti, de nem üti meg.

Állás és felugatás

15 pont, VSZ „fürkéssz”, vagy „előre”

A SD a KV-től és kutyájától kb. 20 méterre, számukra nem láthatóan, egy rejtekhelyen tartózkodik. A TB utasítására a KV lecsatolja a pórázt a kutyáról és „fürkéssz” vezényszóval és/vagy karjelzéssel a rejtekhelyhez küldi.

A kutyának a SD-et aktívan, figyelmesen kell állnia, és folyamatosan ugatnia.  A kutya a SD-re nem ugorhat fel és nem foghatja meg.

 A TB felhívására a KV azonnal a K-hoz megy, és nyakörvét megfogva megtartja.

A segéd szökésének megakadályozása

30 pont, VSZ eresztésre.  Mialatt a KV a kutyát a nyakörvénél megtartja, a SD kilép a rejtekhelyről, és szökést kísérel meg.  A TB utasítására a KV elengedi kutyáját.

A K-nak a szökést – VSZ kiadása mellett – energikus és erőteljes megragadással hatékonyan meg kell akadályoznia. Csak a SD védőkarját foghatja meg. TB utasításra a SD határozottan megáll.

Miután a SD megállt a kutyának azonnal eresztenie kell. A KV megfelelő időben önállóan kiadhatja a vezényszót.

Az „ereszd“ vezényszó kiadása alatt a KV nyugodtan áll, anélkül, hogy a K-t befolyásolná. Az eresztést követően a K szorosan a SD-nél marad és figyelmesen őrzi.  A TB utasításra a KV kutyájához megy és megfogja annak nyakörvét.

Szembetámadás a KV-re és a K-ra

50 pont, VSZ „fogáshoz”, „eresztéshez”, „alapálláshoz”, „lábhoz”, vagy „bekíséréshez”

A KV a kutyát a nyakörvénél fogva megtarthatja, de nem bíztathatja.  A TB utasítására a SD rendes lépésben eltávolodik a KV-től és a K-tól. Kb. 20 lépés megtétele után megfordul, majd fenyegető hangok és mozdulatok kíséretében a kutyára és a KV-re támad.

A TB utasítására a KV a „fogd” vezényszó kiadásával a SD elfogására küldi a kutyát.  A támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes megragadással kell a K-nak elhárítania. Csak a SD-en levő védőkart foghatja meg. A KV eközben a helyét nem hagyhatja el.

Bírói utasításra a SD határozottan megáll, a K-nak ekkor azonnal eresztenie kell. A KV megfelelő kivárás után önállóan kiadhatja az „ereszd“ vezényszót. A KV-nek a vezényszó kiadásakor nyugodtan, a K befolyásolása nélkül kell állnia. Az eresztés után a K szorosan a SD-nél marad és figyelmesen őrzi.

A TB utasításakor a KV normál lépésben a kutyájához megy, és az alapállást vesz fel a feladathoz használt vezényszóval. A kutyát ezt követően pórázra veszi.

Bíróhoz kísérés

5 pont, VSZ „lábhoz”, vagy „bekíséréshez”

A SD TB-hez való bekísérése következik kb. 10 lépés távolságban, melyhez egy „lábhoz” VSZ adása engedélyezett. A kutyának a SD jobb oldalán kell haladnia, vagyis a SD és a KV között helyezkedik el.  A kísérés időtartama alatt végig figyelmes a SD-del szemben, de a SD-et nem zaklathatja, nem ugorhat fel és nem bökhet be.

A TB előtt a csoport megáll és a KV jelenti a „C” ágazat befejezését.