Van törzskönyve ? Hangzik el a kérdés. A mai megváltozott viszonyok között, ez a kérdés más értelmet nyert, és mint mindig, soha nem a lényegre koncentrál, marad továbbra is egy laikus kérdésfeltevés .  

Miért laikus a kérdésfeltevés?

Azért, mert a törzskönyv fogalmával sincs tisztában a kérdező , de valójában nem is érdekli , mert a kérdését “teszt” információnak szánja. Jóindulatúan, vagy rosszindulatúan érdeklődve. Nekirugaszkodtam ismét, hogy leírjam amit már sokszor megpróbáltam elmagyarázni, na meg számtalan helyen olvasni lehet , különböző megközelítés módban leírva. Idézettel kezdek, ez lesz a bevezetés. (2014.)

Országonként
Több szervezet is foglalkozhat tenyésztéssel, és más-más szelekciós szempontok szerint tenyészti az adott fajtát, de a törzsállomány nyilvántartása és a tenyésztési adatok vezetése azonos szakmai szempontok szerint folyik. A szakma=állattenyésztés, melynek több ezer éves múltja van. Tehát a “törzskönyvezés ” nem más, mint nyilvántartás, tenyésztési adatok rögzítése.
A kölyök származásáról a tenyésztő szervezet egy hivatalos iratot állít ki. Ennek formanyomtatványát , lapjait lefűzve,  könyv formában, nyomtatásban tárolja a  tenyésztő szervezet.  A mi esetünkben ez a tenyésztő szervezet a MEOE , Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete.
Magyarországon
A rottweiler fajta törzskönyve Magyarországon, 1971-ben került megnyitásra , A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületénél. Két Csehszlovákiából importált szukával nyitották, akkor került bevezetésre Met. Rott 1-es és Met.Rott 2 -es számmal Bona Z Babskeho Vrchu CS, Beni Z Babskeho Vrchu CS. Őket követte, NDK-ból importált Lord von der Heide DDR 4294, Met.Rott/ 3 számon került a magyar eb törzskönyvbe. Bona és Lord fedeztetéséből született Magyarországon az első rottweiler alom.1974-ben. Az első hivatalosan bejelentett alommal a fajta hazai tenyésztése is elkezdődött. 
Ezt az FCI rendszerű, ebtenyésztés tette lehetővé. Az FCI tagja, a MEOE , vagyis a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, mely szervezet több, mint száz éve az FCI szabályzatát, iránymutatását követve , munkálkodik.
Feladata a hazai kinológiai kultúra terjesztése, munkálkodik a fajtatiszta kutyatenyésztés színvonalas művelésén és támogatja az ehhez kapcsolódó kutyás sportokat, az ifjúság nevelését.  
A kilenc magyar fajtánk fajtaadó országa vagyunk,  A MEOE által kidolgozott fajtaleírás érvényes az FCI berkein belül. A rottweiler, fajta adó országa Németország, ahol a fajtaleírást az ADRK szakember gárdája dolgozta ki.
Miért kötelező ?
Azért lesz számunkra is kötelező érvényű a fajtaleírás (standard) , mert az FCI berkein belül a fajták tenyésztése, bírálata ezen fajtaleírások alapján, azok betartásával, az ajánlások figyelembevételével folyik.
Így tudunk fedeztetni ADRK kannal, így fogadják el az itthon megszerzett eredményeinket, így lesz a rottweiler tenyésztők számára elérhető egy nemzetközi rendszer !  A címek és minősítések, hivatalosan és kritika nélkül elfogadottak  az FCI rendszerén belül.
Persze minden országnak vannak korlátozásai a tenyésztésben, ezzel védik a tenyésztett állományukat és saját tenyésztőiket.
Mit jelent, hogy zárt ?
Az ADRK törzskönyve kb. 1971-óta zárt, oda idegen kutya tenyész állatként nem kerülhet be! Saját minősítő rendszerük van, melyhez területi, helyi csoportokat kutyaiskolákat  alakítottak, bírókat képeztek, a vizsga rendhez igazodva segédeket, képeznek. Lehetővé teszik, hogy az gazdák jó kiképzővé válhassanak stb. stb.
A rendszerváltással az ADRK, Általános Német Rottweiler Klub, tenyész kutyáinak közvetlen elérése is lehetővé vált, hiszen addig a vasfüggöny miatt, csak közvetve, keleti országok felől érkezhetett rottweiler.
Itthon
Hasonló van , de évtizedek óta nem vezetik szakmai szempontok szerint és szakszerűen irányított tenyésztés sincs! Már a 90-es években a digitális adatrögzítésre tért át  a MEOE , így nem tudom, hogy a klasszikus, nyomtatott könyv forma létezik e.
Ami biztos, hogy az adatok nem nyilvánosak, tenyésztők számára nem elérhető. Szóbeszéd és pletyka alapján lehet tudni valamit az állományról, a tenyészállatokról, , na meg a hektikusan közzétett, rendezvényeken elért eredmények, néhány videó ami tájékoztat. Hosszú, hosszú évtizedekig dolgoztunk azon, hogy a törzskönyvezés, a fajta szakszerű tenyésztése magától adódó természetes igény legyen.  
FCI tagság
A II.Világ háború után, újjá alakult a MEOE , igy országos szinten és minden fajtára kiterjedően, vezette a  magyar eb törzskönyvet az 1960-as évektől. Mint egyetlen tenyésztő szervezet létezett a rendszerváltásig. A rottweiler fajta gondozása, TENYÉSZTÉS IRÁNYÍTÁSA szintén a MEOE kezében volt. Ehhez lehetett csatlakozni, ha fajtatiszta kutyát szeretett volna bárki tenyészteni.
A tenyésztés feltételeit, a mindenkor érvényes szabályzatot a MEOE dolgozta ki és írta elő a tagjai és nem tagjai számára. Kezdetben a szakmai felügyeletet az állam, a mindenkori szakminisztérium látta el, de a MEOE mindig is civil szerveződés volt. Később a felügyelet az ügyészség hatáskörébe került. (1989.)
Önkéntes tagsággal és önálló belső szabályzatokkal alakult a szervezeti élet, a közösségi kutyázás . Mi magunk is, ennek a MEOE- énak voltunk tagjai és aktívan részt vettünk , úgy a hobbi szintű kutyázásban, mint a hobbi szintű sport tenyésztésben.
Mindig az adott szabályok szerint, azt követve munkálkodtunk, hogy a fajtát népszerűsítsük, tenyésszük, nemesítsük, a kinológiai kultúrát terjesszük, a felelős kutyatartást propagáljuk és jó példával járjunk elő.
Sok társadalmi órát  és pénzt költöttünk erre, meg sok éves munkánk van benne, hogy tenyésztői eredményeink is vannak szép számmal. Bizony ez a sok év , három évtized és négy évtized, sőt picivel több, hogy rottweiler tulajdonosok vagyunk !

folytatás: ITT 

Van törzskönyve ?