IFR kongresszus 2011-ben egy visszatekintés az IFR elmúlt időszakára. Vandecasteele alelnök összefoglalója. Moszkvában, 2011-ben megtartott IFR kongresszus, fontos újdonságokat hozott. A múltban a napirend javarészt adminisztrációs pontokra volt korlátozva, de most valóban új szelek fújnak a Rottweiler-világban, amit az összes IFR tagállam támogat.

Azok az elképzelések melyek az IFR 1969-es megalapításhoz vezettek, sosem vesztették el a jelentőségüket. Most ugyanezeket az elképzeléseket vettük napirendre. Nem a beszélgetések csendes terméketlen háttereként, hanem aktuális pontként, amelyeket végre meg kell valósítani, de legalábbis törekedni a megvalósításukra.

A kongresszus nyomatékosan rámutatott a nemzetközi együttműködés valódi eszméjének és céljainak aktualitására, valamint a Tenyésztői Klubok felelősségére. A fajta iránti elkötelezettségük, hogy  a rottweiler tenyésztésének minden szempontját világszerte tiszteletben tartsák.

Az IFR egyezménynek megfelelően

Egy prezentációt követő nyílt vita után egyhangú döntés született arról, hogy a jövőben – a vézen teszt kötelező bevezetésén túl – minden tagországnak kötelező a tenyésztési minimumokat meghatározni. Ezeknek a szabályoknak az egészségügyi szűrések tekintetében olyan pontokat kell tartalmazniuk, melyek szerint minden kutyának legalább HD értékeléssel kell rendelkeznie a tenyésztésbe vétel előtt. Pillanatnyilag ez még nem minden országban kötelező. Nem kevésbé fontos, hogy a tenyésztési szabályzat a jövőben tenyész szemle szabályzatot is tartalmazzon! A Rottweilert nem lehet és nem szabad felelőtlenül tenyészteni.

Fontos döntés 

Az IFR „alkotmányában „ – melyet minden tag támogat – a fontossági sorrendben az az első, hogy fáradozzunk annak bevezetésén vagy fejlesztésén, hogy csak magabiztos kutyákat vonjanak tenyésztésbe, amelyeknek kiegyensúlyozott az idegrendszere és megfelelően magas az ingerküszöbe. Ezt csak kötelezővé tett tenyész szemléken lehet megállapítani. A tenyészállatok olyan kívánt és nemkívánatos vézenbeli tulajdonságait kell felismerni és figyelembe venni, amely jellemvonások meglétét vagy hiányát csak aktív vizsgálattal lehet megállapítani.

A klubok maguk dönthetnek ezeknek a teszteknek a formájáról, tartalmáról.

Ám célja a rottweiler eredeti tulajdonságainak vizsgálata, megóvása,  hogy megbízható jellemű, jól szocializált, családba és a társadalomba jól beilleszkedő, de a használati kutyára jellemző képességekkel rendelkezzen. Felvettük a kapcsolatot minden tagállammal és információt kértünk az érvényben lévő szabályzatokról. Ezt az információt összegezzük, kiértékeljük és a következő kongresszuson Dániában megosztjuk a tapasztalatokat a küldöttekkel. Vitára bocsájtjuk az egészség kérdését, a nagyobb homogenitás és nagyobb egységesség érdekében.

Nem kérdéses, hogy keresni fogjuk az együttműködést és az összefogást az FCI fajtagazda ADRK- val.

Meg vagyok győződve arról, hogy akikkel a 2011. májusi kongresszuson találkoztam, megértették annak fontosságát, hogy a jövőben minden csatlakozott klub és tenyésztő komolyan vegye a fajta érdekében fennálló feladatait és a felelősségét.  Dirk Vandecasteele IFR alelnök

ADRK elnök indoklása a kilépés okáról

Végül nem volt lehetséges az IFR-ben maradnunk, többek között azért, mert az IFR szervezeti felépítése nem felel meg az alapszabályról alkotott elképzeléseinknek.  Hogyan lehetséges olyan személyt az IFR-elnökségbe választani, akinek azoktól a szervezetektől, amelyek az IFR tagjai és azt anyagilag életben tartják, semmiféle demokratikus felhatalmazása nincs. Sőt kifejezetten egy tagszervezet demokratikus akaratával szemben, a tagszervezet által választott vezető ellen jelölteti magát, sőt olyan személyek is megválasztásra kerülhetnek, akik a saját klubjukból -amelyik az IFR tagja  végleges kizárásra kerültek. (Itt egy futballhasonlat következik.)

A továbbiakban nem elfogadható az ADRK tenyész bíróival szemben tanúsított bánásmód sem. Bizonyára emlékeznek arra, hogy sem Oroszországban, sem Dániában nem bíráltak a bíróink, habár meghívták őket? Arról, hogy ezekért a döntésekért ki a felelős, hivatalos választ egyik esetben sem hallottunk. Külföldi rottweilerbarátokkal való beszélgetések során kiderült, hogy ott ezek a körülmények nem közismertek.

Mi zajlott még ?

A Svájci Rottweiler Clubbal megszakadt az együttműködés az ADRK részéről 2015-ben. Történtek az események, természetesen hullámokat vert, a döntés. Majd eltelt egy-két év, lecsillapodtak a kedélyek, tisztázták az erővonalakat, rendeződött a viszony.

2017-ben került a szemem elé a téma ismét, ami azt mutatja, hogy töretlenül haladtak a megkezdett úton, nem adták fel a céljaikat.

Majd 2018-ban egy IFR határozaton túlmutató tervet olvashattam .  

“A múltban a napirend javarészt adminisztrációs pontokra volt korlátozva, de most valóban új szelek fújnak a Rottweiler-világban, amit az összes IFR tagállam támogat. Azok az elképzelések melyek az IFR 1969-es megalapításhoz vezettek, sosem vesztették el a jelentőségüket. Most ugyanezeket az elképzeléseket vettük napirendre. Nem a beszélgetések csendes terméketlen háttereként, hanem aktuális pontként. Ezeket végre meg kell valósítani, de legalábbis törekedni a megvalósításukra.”

A kongresszus nyomatékosan rámutatott a nemzetközi együttműködés valódi eszméjének és céljainak aktualitására. A tenyésztői Klubok felelősségére, hogy a fajta iránti elkötelezettségüket bizonyítsák. A rottweiler tenyésztésének minden szempontját világszerte tiszteletben tartsák. Az IFR egyezménynek megfelelően, egy prezentációt követő nyílt vita után egyhangú döntés született arról, hogy a jövőben – a vézen teszt kötelező bevezetésén túl – minden tagországnak kötelező a tenyésztési minimumokat meghatározni. Ezeknek a szabályoknak az egészségügyi szűrések tekintetében olyan pontokat kell tartalmazniuk, melyek szerint minden kutyának legalább HD értékeléssel kell rendelkeznie a tenyésztésbe vétel előtt. Pillanatnyilag ez még nem minden országban kötelező.

Nem kevésbé fontos, hogy a tenyésztési szabályzat a jövőben tenyész szemle szabályzatot is tartalmazzon!

A Rottweilert nem lehet és nem szabad felelőtlenül tenyészteni.

Az IFR „alkotmányában „ – melyet minden tag támogat – a fontossági sorrendben az az első, hogy fáradozzunk hogy csak magabiztos kutyákat vonjanak tenyésztésbe, amelyeknek kiegyensúlyozott az idegrendszere és megfelelően magas az ingerküszöbe. Ezt csak kötelezővé tett tenyész szemléken lehet megállapítani. A tenyészállatok olyan kívánt és nemkívánatos vézenbeli tulajdonságait csak aktív vizsgálattal lehet megállapítani.

Fel kell ismerni és figyelembe venni, a jellemvonások meglétét vagy hiányát.

A klubok maguk dönthetnek ezeknek a teszteknek a formájáról, tartalmáról, de a célja a rottweiler eredeti tulajdonságainak vizsgálata, megóvása, kell legyen. Megbízható jellemű, jól szocializált, családba és a társadalomba jól beilleszkedő, de rendelkezik a használati kutyára jellemző képességekkel.

Felvettük a kapcsolatot minden tagállammal és információt kértünk az érvényben lévő szabályzatokról. Ezt az információt összegezzük, kiértékeljük és a következő kongresszuson Dániában megosztjuk a tapasztalatokat a küldöttekkel.  Vitára bocsájtjuk az egészség kérdését, a nagyobb homogenitás és nagyobb egységesség érdekében. Nem kérdéses, hogy keresni fogjuk az együttműködést és az összefogást az FCI fajtagazda ADRK- val. Meg vagyok győződve arról, a 2011. májusi kongresszuson, megértették annak fontosságát, hogy a jövőben minden csatlakozott klub és tenyésztő komolyan vegye a fajta érdekében fennálló feladatait és a felelősségét. Dirk Vandecasteele IFR alelnök

IFR kongresszus 2011.