Svájci Rottweiler Club állásfoglalása az együttműködés ADRK általi megszüntetéséről. Az International Federation of Rottweiler-Freund (IFR) 1969-ben alakult, az ADRK akkori elnökének, Adolf Pienkoß úrnak a kezdeményezésére. Ennek célja, hogy gondoskodjon a rottweiler – az ADRK által az FCI-nél lefektetett – standard betartásáról, annak megfelelő tenyésztéséről. Az IFR alapszabálya 2000-ig úgy rendelkezett, hogy az ADRK elnöke egyben az IFR elnöke is automatikusan.

 

Fontos tudni, hogy az IFR az egyetlen olyan nemzeti rottweiler klubokat tömörítő szövetség, melyet az  FCI elismer. Ez teszi lehetővé, hogy az IFR világbajnokságok győztesei automatikusan kvalifikáltnak minősülnek az FCI „mindenfajtás” világbajnokságára és azon részt vehetnek.

 

Változások

Az ADRK kérésére került megváltoztatásra az IFR egyezmény, így már nem kell az ADRK elnökének automatikusan az IFR elnöki tisztséget is betöltenie. A módosított alapszabály alapján 2006-ban Dieter Hofmann-t került megválasztásra az IFR elnökévé. A dániai IFR kongresszus elnökválasztásán, 2013-ban az ADRK által támogatott Anton Spindler lépett fel jelöltként a hivatalban lévő elnökkel szemben. Dieter Hofmann 18 szavazattal megerősítésre került tisztségében, Anton Spindler 3 szavazatot kapott.

Választás

Ez a választási eredmény azonban nem értékelhető az IFR küldötteinek, ADRK elleni bizalmatlansági indítványaként. Még ugyanezen közgyűlésen Anton Spindler ADRK küldötti minőségében kijelentette, hogy most nem a múltba, hanem a jövőbe kell nézni. Kifejezte az ADRK óhaját az IFR-el való jó együttműködésre. 

Meglepetés

Néhány hónappal később az ADRK bejelentette kilépését az IFR-ből. A Svájci Rottweiler Club vezetősége 2013-ban írásban kifejezte azt az egyértelmű véleményét, hogy az SRC szemszögéből nincs az ADRK-nak elfogadható érve, amellyel az IFR tagság felfüggesztését, vagy a kilépést megindokolhatná.

Mediáció 

Az SRC mindkét félnek felajánlotta a konfliktus feloldása érdekében történő mediációs folyamat megszervezését és vezetését, a nagyszerű fajta, a rottweiler érdekében. Az ADRK sajnos nem reagált az ajánlatunkra.

2014. tavaszán terjedtek el azok a hírek, hogy az ADRK egy olyan szervezetet épít fel, mely az IFR-hez hasonló célokat követ. 2014. nyarán az ADRK megrendezte az ADRK IPO világbajnokságot. A német bíró, Roland Seibel, a neuhauseni IFR világ bajnokságunkra elígérkezett, de nem kapott erre az ADRK-tól engedélyt. Az SRC- nek új bírót kellett keresnie.

ADRK Word Family  

2014. nyarán az ADRK együttműködési megállapodást kínált az SRC-nek. Egy együttműködési megállapodást, amelynek legtöbb pontja az SRC számára nem lényeges és a kölcsönös tenyész elismertetést sem oldotta volna meg, amelyről sem tárgyalni, sem vitát folytatni nem lehet, de annak alá nem írása esetén az SRC-nek a megfelelő következményekkel kell számolnia.  Az SRC elnöksége kétszer megtárgyalta az ADRK-val való együttműködés témakörét.

A vezetőség a zárószavazáson nagy többséggel (de nem egyhangúan) úgy döntött, hogy az együttműködési megállapodást nem írjuk alá, ezáltal nem lépünk az ADRK WORLD Family-be.

 

Az SRC ellenben azt is világosan kifejezte, hogy továbbra is együtt szeretnénk dolgozni az ADRK-val.

Meg kell jegyeznünk, hogy az ADRK World Family az IFR konkurens szervezete, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy meggátolja az ADRK elszigetelődését az IFR-ből történő kilépését követően. Az ADRK december 23-án jelezte, hogy 2015-től az SRC rottweilerei az ADRK tenyészkönyvébe nem vehetők fel többé és az SRC által kiadott címek sem kerülnek már bejegyzésre.

Az ADRK vezetőségének döntését „A Rottweiler” 1/2015-ös számában hozták nyilvánosságra. Az SRC véleménye az, hogy jóllehet ez az információ tényszerű, csak az ADRK szempontjait tükrözi. 

Mint minden ilyen esetben, van a dolgoknak egy másik nézőpontja, jelen esetben az SRC-é. Az SRC vezetősége úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza az SRC nézőpontját is.  Mivel az ADRK az SRC-vel történő együttműködés felbontását „A Rottweiler” újságban hozta nyilvánosságra, az SRC jelezte az ADRK-nak, hogy a saját álláspontját szintúgy „A Rottweiler” c. újságban szeretné nyilvánosságra hozni. Sajnos az ADRK elnöksége elutasította e kérésünket, a helyreigazítás elmaradt.

Összefoglalva

Az SRC vezetősége kijelenti, hogy továbbra is jó együttműködésre törekszik az ADRK-val, de emellett az IFR-el is, amely az egyetlen világszerte és az FCI által is elimert szervezete a nemzeti fajta kluboknak, ezért az SRC nem lép be olyan szervezetbe, amely az IFR konkurense.

Az SRC nevében Walter Horn, elnök

2015. február 6.

 fordítás: Krausz Viktor  2015.04. 

Kiegészítés 2018. A svájci Rottweiler Klub SRC regionális csoportja .

Svájci Rottweiler Club