A kutya több mint tizenkétezer éve az emberek követője. A domesztikáció folytán szoros szociális közösség alakult ki közte és az emberek között. Az emberek alapvető területeken (pl. vadászat) támaszkodtak rájuk. Ezzel ugyanakkor különösen megnőtt felelősségük a kutya jó közérzetének biztosítása tekintetében.

Alap tézis 

Pontosan ezért a kutyát kiképzése során elsődleges célként megilleti úgy a fizikai, mint a pszichikai egészség. A kutyával szemben elsődleges elvként érvényesül a szakszerű, állatbaráti és erőszakmentes bánásmód.

Gondoskodás 

A kutyáról való gondoskodás magától értetődően magában foglalja a táplálást, az egészségéről való gondoskodást, az oltások rendszeres időközönkénti beadását és az állatorvosi ellenőrzést is. Ezen túlmenően emberi kötelesség a kutyával való rendszeres kapcsolattartás és mozgásigényének kielégítéséhez elegendő foglalkozás biztosítása.

A történelem során a kutya az emberek segítőjeként a legkülönbözőbb feladatokat teljesítette. A modern világban ezen feladatok nagy részét a technika átvette. Ezért kötelessége a mai kutyatulajdonosnak, hogy a kutya kiképzése során a feledésbe merült feladatok megfelelő kárpótlásaként elegendő mozgást és adottságainak megfelelő tevékenységet biztosítson, valamint az emberekkel való intenzív kapcsolattartást lehetővé tegye.

Képességek

A kísérőkutya, a különböző MUNKAKUTYA, a nyomkövető, valamint a kutatóvizsgák szabályzatainak összeállításakor ezek a szempontok is szerepet játszottak. A kutyát készségeinek és teljesítőképességének megfelelően kell foglalkoztatni.

A kutya képzésének megfelelő elindítása mellett ide tartozik annak intenzív tevékenységgel való foglalkoztatása is, mely a tanuló képességet, ösztön állapotot ugyanúgy figyelembe veszi, mint a fennmaradó adottságokat.

A kutyasportok különböző formái erre kiválóan alkalmasak.

Nem kielégítően foglalkoztatott kutyák nehezen kezelhetővé válhatnak, és a foglalkoztatás hiánya devianciához vezethet. Az, aki kutyájával foglalkozik, vagy kutyájával együtt valamilyen sportágat végez, alá kell vetnie magát és kutyáját egy gondos kiképzésnek, melynek célja az ember és kutya közötti lehető legnagyobb harmónia elérése.

Minden kiképzés célja a mindenkori kutya számára kivitelezhető feladatok közvetítése. Az emberek és kutyájuk közötti harmonikus egyezés független a kutyasport fajtájától, ám minden tevékenység alapját képezi.

Ehhez a harmóniához úgy lehet eljutni, ha legmesszebbmenőkig beleképzeljük magunkat a kutya helyzetébe és képességeibe. A kutyavezetők etikai kötelessége a kutya felnevelése és megfelelő mértékű kiképzése.

Törvényszerűségek

Az itt alkalmazott módszereknek a magatartástudományok – különösen a kinológia – által közvetített törvényszerűségeket kell figyelembe venniük.

A felnevelési-, kiképzési, vagy edzéshatások eléréséhez kizárólag – a kutya számára – erőszakmentes módszert kell alkalmazni. A nem humánus kiképzési, nevelési és edzés módszerek elutasítandók (ld. Állatvédelmi Törvény).

A kutya sportcélokra való használatának a kutya hajlamán, teljesítményén és munkakészségén kell alapulnia. A kutya teljesítményét gyógyszerekkel, vagy törvényileg tiltott behatásokkal nem szabad fokozni. Az embernek magának kell a kutya adottságait felfedezni.

Etikai norma 

Minden etikai normának ellentmond, ha a kutya számára kivitelezhetetlen követelményeket támasztunk. A magát felelősségteljesnek ismerő kutyabarát csak egészséges és teljesítményre alkalmas kutyával vesz részt vizsgákon, versenyeken és edzéseken.