Viselkedés, gesztusok, tesztek, általános tájékoztatás miért kell? Mit értékelnek ilyenkor? Miért fontos? 

Amikor a kutya természetét vizsgáljuk, abból indulunk ki, hogy a kutya bizonyos körülmények között bizonyos módon viselkedik. A különböző helyzetekben való viselkedés megfigyelésével, a kutya karakterére( jellem, természet) utaló jeleket vizsgáljuk.

A Finn Kennel Klubnak pl. három módszere van a karakter felmérésére:

– karakterteszt,

-MH természetleírás

– magatartás- tenyésztési ellenőrzés.

Mindezek a módszerek arra a tényre épülnek, hogy a kutya bizonyos típusú pályát jár be, amelyben különböző helyzetekkel és dolgokkal találkozik. Ebben a rendszerben az értékelés módszerei kiegészítik egymást. A természet és a viselkedés más módon is vizsgálható.

Az egyesületek fajta-specifikus vizsgálatokat és tenyésztési ellenőrzéseket végeznek a természet és a használati jellemzők felmérésére. Ezen kívül, a tenyésztők számos kutyatesztet használhatnak pl. a megfelelő otthon kiválasztásához, a kutya mindennapos viselkedéséhez, kölyök korban. A különböző adatgyűjtési módszerek, egy részlet, az egyén, a faj, az összes kutya viselkedéséről és természetéről.

Meg kell jegyezni azonban, hogy a tesztelés, a viselkedés jellemzése csak akkor hasznos, ha az alkalmazott módszerek megbízhatóak, a leírás hétköznapi nyelven is érthető. Ez segít abban, hogy megértsük a kutya viselkedését.

Az adatok feldolgozása

A különböző fajtákban különböző a tenyésztési cél, a fajta tulajdonságaival egy többitől eltérő kutyát céloznak meg, így a tenyésztési döntéseket a fajta kívánatos tulajdonságai is befolyásolják.  Például egyes fajták átlagosan bátrabbak és energikusabbak, egyesek békésebbek. Néhányan társadalmilag jobban érdeklődnek az idegenek felé, mások közömbösek, ezért mindenki megtalálhatja a számításait.

Az azonos fajtát kedvelők megtalálják, amit szeretnének, de a „jó természet” nem mindenkinek ugyanazt jelenti. Ez az egyik oka annak, hogy a természet leírása, finom eltérések értékelése kihívást jelent. 

Az öröklés mértékének felderítése néha alacsony marad, ennek oka pl. a háttérben meglévő gének nagy száma, a környezeti tényezők erős hatása, vagy a tulajdonság értékelésének vagy mérésének nehézségei. A természet (jellem, karakter) értékelésekor az a legjobb, ha objektív,(elfogulatlan) megbízható, továbbá az értékelés szabványosított, egységes.

Minden kutyát azonos szempontok szerint vizsgálunk. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni a genom (genetika) hatását, mind a kívánatos, mind a nem kívánatos természeti jellemzőket, ez érinti a feldolgozást is.

Például a különböző félelmek örökölhetősége intenzív. (fokozott, erős)

A túlzott félelem vagy az agresszív reakciók nem kívánatosak egyik fajta esetében sem. A kutya megijedhet egyes szokatlan és váratlan helyzetekben, de ha a kutya normális mindennapi élet helyzeteiben folyamatosan fél, mérges, és ezt nem lehet kezelni, azt úgy kell értelmezni, mint túlzott választ.

Ez nem kívánatos.

A mai társadalomban a legtöbb kutyától elvárunk bizonyos mértékű társadalmi kapcsolatot, idegen személyekkel is. Ezt figyelembe kell venni az értékeléskor.

Az eredeti írás –  Átfogó tájékoztatás

Átfogó tájékoztatás a kutya viselkedéséről, gesztusok, lehetséges viselkedési problémák a kutyáknál.

A természetvizsgálat ad információt a kutya egyedi viselkedéséről, az elvégzett speciális próbákon keresztül. A rendelkezésre álló információk a kutya ki képzésekor is használhatók, az információk összevethetők a fajta saját profiljával, és az információ felhasználható a tenyésztési kombinációk tervezésekor is. ……………..

Megjegyzésként : Egy fontos téma nem szöveghű fordítása , mert  nyelvismeret hiányában így sikerült,de kár lett volna kihagyni. Segíti a tesztek céljainak jobb megértését . Luonotesti  – Magyarul az értékelésről

Viselkedés, gesztusok